Reproductiedidactiek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Vroeger heerste onder didactici en leraren de opvatting dat je kinderen alles moest voorzeggen voordat ze iets konden leren. Men sprak van het kind als ware het een ‘tabula rasa’, een leeg blad. Wat de leraar had te doen was het beschrijven van dit blad met zijn kennis. Het kind kan, als het leren resultaat heeft gehad, die kennis reproduceren eenvoudigweg door het van het beschreven blad ‘af te lezen’. Het is een onderwijsopvatting die gericht is op het laten reproduceren van kennis (bijvoorbeeld die van de tafels), of een procedure (zoals het cijferend optellen). Het komt neer op voordoen en nadoen. Uit onderzoek is gebleken dat de reproductiedidactiek minder effectief werkt bij het leren van rekenen en wiskunde dan de reconstructiedidactiek.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE