Rekenwijzer AKA

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

In opdracht van het Procesmanagement MBO 2010 hebben APS en Fi in de periode van september 2009 tot en met april 2010 samen met een zestal ROC's gewerkt aan de Rekenwijzer AKA. De opdracht spitste zich expliciet toe op het onderhouden en aanbrengen van rekenvaardigheden binnen de mogelijkheden die voor de doelgroep aanwezig zijn, binnen de AKA-opleidingen. Het rekenonderwijs komt het meest tot zijn recht als het in directe relatie staat met de praktijk van de verschillende contexten, waarin de student leert en werkt. Aan deze integrale benadering wordt gedurende de beschrijving steeds de hand gehouden. Ook in de beoordeling van het niveau van de individuele student, moet deze benadering tot uiting komen.

De opleiding van de AKA is een echte (dus geen vooropleiding of crebo-nul) niveau-1-opleiding, gericht op doorstroming en kwalificerend voor de regionale arbeidsmarkt.

Betrokken ROC's

  • ROC Zeeland
  • ROC Twente
  • Graafschap College
  • ROC Zadkine
  • ROC Mondriaan
  • ROC Albeda

Literatuur

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE