Rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Samenvatting

In 2008 is het rapport van de commissie Meijerink 'Over de drempels met taal en rekenen' verschenen. Hierin wordt dringend geadviseerd om de opgedane kennis en vaardigheden die leerlingen verworven hebben op gebied van taal en rekenen in het primair onderwijs te onderhouden en verder te ontwikkelen. Daartoe zijn in de deelrapporten over taal en rekenen uitgebreid doelen geformuleerd en aanbevelingen gedaan. De aansluiting van po naar vo is voor rekenen een onduidelijk gebied.

Twee centrale onderzoeksvragen:

  1. Op welk niveau stromen leerlingen na de cito-toets in groep 8 uit naar het vo en op welk niveau komen dezelfde leerlingen binnen in het vo?
  2. Zijn er veranderingen te zien in hun oplossingsstrategieën?

In de periode april 2008 tot november 2008 is in het kader van een Master thesis voor onderwijskunde aan de UU, onderzoek gedaan naar de rekenvaardigheid van 132 leerlingen in groep 8. In mei 2008 is de ABC toets rekenen voor vo afgenomen in groep 8. Deze toets bestaat uit drie onderdelen: getallen en bewerkingen (blok A), verhoudingen (blok B) en meten/meetkunde (blok C). De resultaten op de toets zijn vergeleken met de resultaten op de cito-eindtoets. Hierbij is gekeken naar het niveau waarop leerlingen uitstromen naar het vo en naar het gebruik van oplossingsstrategieën bij het onderdeel getallen en bewerkingen. Vervolgens is van dezelfde groep bij 85 leerlingen de toets opnieuw afgenomen in het najaar van 2008 in het voortgezet onderwijs. Daarbij is gekeken naar veranderingen in het resultaat en naar veranderingen in strategieën. Ook zijn er interviews afgenomen met de betrokken leraren van groep 8 en van het voortgezet onderwijs.

Op basis van de verkregen informatie worden conclusies getrokken over de aansluiting rekenen/wiskunde van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. In de laatste fase van het onderzoek zullen nog enkele reken- en wiskundemethodes worden vergeleken naar inhoud op het domein getallen en bewerkingen.


Inlichtingen: Mieke van Groenestijn

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20090429, publicatie in elwier conferentieboek
  • 20080905, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE