Rekenlijn (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Rekenlijn is een project uitgevoerd in 2009-2010 door FIsme en SLO in samenwerking met KPC-groep, met financiering van OCW.
 • Doel: stroomlijning en visualisering leerlijnen rekenen-wiskunde 4-14
 • Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs en leraren vo
 • Website: http://www.rekenlijn.nl

Dit project wil komen tot een voor leraren po (incl. so) en vo heldere, visuele beschrijving van een leerlijn voor het leren rekenen. Zowel in de praktijk van het onderwijs als op het beleidsniveau blijkt hieraan grote behoefte te bestaan. De leerlijn waaraan in dit project wordt gewerkt beschrijft het leerproces dat leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 bij het leren rekenen doorlopen, de cruciale leermomenten die zich daarbij voordoen en de onderwijsactiviteiten die deze leermomenten ondersteunen. De nadruk zal liggen op de overgang van po naar vo.

Achtergrond

Het doel van het Rekenlijn-project is tweeledig:

 1. bestaande leerlijnen, tussendoelen en referentieniveaubeschrijvingen inhoudelijk en qua beschrijvingswijze op elkaar afstemmen en indien nodig hiaten opvullen.
 2. de nieuwe leerlijnbeschrijving met behulp van ICT voor leraren toegankelijk maken.

Vier domeinen

Het Referentiekader (taal en rekenen) van de commissie Meijerink heeft in de niveaus 1F en 1S gepoogd aan te geven wat in het licht van een doorlopende leerlijn voor welke leerling aan het eind van het basisonderwijs cruciaal is in de domeinen: Getallen, Verhoudingen, Meten/Meetkunde en Verbanden. De plaats en de inhoud van de cruciale leermomenten (de kernen) moeten binnen het bestaande kader en de (bestaande) leerlijnen in beeld worden gebracht, zodat ze bruikbaar worden voor de praktijk van het onderwijs. Met name het woord ‘beeld’ moet hierbij letterlijk worden genomen.

Implementatie-fase schooljaar 2010-2011

 • Lancering heeft plaatsgevonden via de website Taalenrekenen.nl
 • Ontvangst in veld (legitimering van vakgenoten). Vanuit enkele tradities (TULE van de SLO en TAL van Fi/SLO; alsmede ontwikkelwerk van KPC-groep) is veel input geleverd en zijn de inzichten van de afgelopen jaren in dit produkt verwerkt. Vanuit de lerarenopleiding is er enthousiasme (o.a. bij de Minor rekenen TienVeertien).
 • Gebruik van de Rekenlijn wordt bijgehouden door middel van webstatistieken. In de maanden augustus en september 2010 gaat het om enkele honderden bezoekers (uit de reacties te zien gaat het om mensen uit zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs)
 • Voorgenomen ontwikkelingen. Eventueel samen met Expertisecentrum Nederlands, in overleg met SLO/POraad/OCW een folder uitgeven; een poster voor all scholen basisonderwijs. Men wil overigens graag een versie van Rekenlijn die men kan printen en kan ophangen in de leraarskamer.
 • Andere opvallende zaken: Er is belangstelling vanuit Kennisnet/Wikiwijs om de structuur te gebruiken voor metadatering. De gebruikte indeling is al als zogenaamde vocabulaire opgenomen.


Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20100714, publicatie rekenkrant voorbereid
 • 20090210, bronnen toegevoegd
 • 20080618, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE