Rekenkaart CvTE

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Rekenkaart)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Pilot Rekenkaart Centraal Ontwikkeld Examen rekenen mbo 2014

Het is een kaart die studenten (mbo) mogen gebruiken :

  • Tijdens de standaard rekenexamens door studenten met een dyscalculieverklaring
  • Tijdens de aangepaste examens door studenten met dyscalculie (met of zonder verklaring) en/of ERWD.

Zie ook Instructiekaart (Algemeen)

Achtergrond

In 2013 wordt een discussie gevoerd of een specifieke formule- of rekenkaart zou moeten worden uitgebracht voor leerlingen met Dyscalculie. Dit mondt uit in een specifieke, door de CvE uitgegeven kaart.

2014

In het kader van de discussie over ERWD wordt er vanaf 2013 geëxperimenteerd met hulpmiddelen voor het examen rekenen mbo, waaronder de rekenkaart.

De instelling mag het gebruik van de kaart toestaan bij:

  • het centraal ontwikkeld examen rekenen in het mbo door studenten met een geldige dyscalculieverklaring.
  • het aangepaste rekenexamen mbo door studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie, die op grond van de criteria door de instelling zijn toegelaten tot het aangepaste examen.

De rekenkaart kan worden gezien als een vorm van kladpapier. Bij het digitale examen zijn de voor die examenvorm geldende kladpapierregels ook van toepassing op de rekenkaart. Het is toegestaan de student op zijn/haar verzoek tijdens de zitting een nieuw exemplaar te verstrekken. Het is toegestaan de student bij aanvang van de zitting meerdere exemplaren te verstrekken.

De instelling mag een kaart vaststellen en uitreiken die slechts een deel van de tabellen bevat. Onderscheid daarin per student is toegestaan. Kleine lay-outwijzigingen, zoals een tabel verticaal in plaats van horizontaal plaatsen, zijn toegestaan. Aanvullingen zijn niet toegestaan.

Bij het centraal ontwikkeld examen rekenen hoeft de student niet te beschikken over de algemene informatie op deze pagina; het verstrekken van de hierna volgende pagina met verhoudingstabellen is voldoende.

rekenkaartmbo2014.jpg

Een mogelijke toevoeging is een tabel w.b. tijd

tijd.jpg

2013

  • website CvE, mei 2013.

Voor leerlingen met dyscalculie kan een reken- of formulekaart een doeltreffend hulpmiddel zijn indien bij het (centraal) examen gevraagd wordt naar abstracte formules of denkstappen. Het College voor Examens zoekt actief naar geschikte modellen voor kaarten die deze leerlingen doeltreffende ondersteuning kunnen bieden. Het gaat bij het centraal examen niet alleen om beheersing van abstracte formules maar vaker om begrip. Bijvoorbeeld: de abstracte formule voor de oppervlakte van een driehoek is ½ maal basis maal hoogte. Van leerlingen TL wordt verwacht dat zij zien dat een driehoek de helft van een rechthoek is. Het invullen van getallen in de formule op de kaart vervangt dan dit inzicht. De leerling komt tot het juiste antwoord maar daarmee voldoet hij nog niet aan de exameneisen. Daarom kan bij gebruik van deze kaart geen valide uitslag worden vastgesteld.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE