Rekenen op niveau

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Rekenen op niveau 2F en 3F is een rekenmethode voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Achtergrond

  • van de website, 12-10-2012

Contextonafhankelijke ofwel generieke rekenmethode die de deelnemers van het MBO voorbereidt op het centraal landelijk rekenexamen voor het MBO

"Rekenen op niveau" is bestemd voor alle sectoren in het MBO.

MBO-deelnemers die een detailhandelsopleiding volgen, worden voorbereid op deze examens aan de hand van de beroepsgerichte leerstof "rekenen in de detailhandel". De methode kan ook ingezet worden in het VMBO en in het voortgezet onderwijs.

De rekenmethode bestaat uit een werkschrift aangevuld met een webbased trainingsomgeving: iRON. Het werkschrift sluit aan bij de belevingswereld van de leerling.

In het werkschrift zijn de vier domeinen duidelijk herkenbaar. Per domein wordt het rekenwerk per onderwerp toegelicht. In het werkschrift staan veel oefenopgaven die de deelnemer kan maken naar aanleiding van de behaalde scores in de rekentraining. De individuele voortgang in het verwerven van de ontbrekende rekenvaardigheden kan aan de hand van gemaakte rekentrainingen per domein en onderdeel van een domein op afstand door de rekendocent gemonitord worden. Op basis hiervan kan de rekendocent een op maat gesneden programma aanbieden.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE