Rekenen in vakken vmbo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

In dit project is een analyse van examenprogramma's/syllabi en centrale examens (cse's en cspe's) uitgevoerd om zicht te krijgen op de aard (relevantie, inhoud en plek) van rekenvaardigheden binnen andere vmbo-vakken. In de pre-ambule & onder professionele vaardigheden en competenties wordt al een aantal rekenvaardigheden genoemd.

  • Basale rekenvaardigheden
  • Planning maken
  • Economisch bewust omgaan met materialen en middelen
  • Informatie zoeken en bewerken (tabel, grafiek, diagram)

Afhankelijk van het vak wordt er ook in andere kerndelen een beroep op rekenvaardigheden gedaan. Deze zijn voor een aantal vakken geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis van deze analyses is deze website gemaakt inclusief voorbeelden per vak: http://www.fi.uu.nl/vmbo/anderevakken


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE