Rekenen in vakken havo/vwo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

De invoering van het referentiekader rekenen per augustus 2010 vraagt op alle fronten een efficiënte implementatie. Er is veel activiteit: in individuele scholen, in de toetsindustrie, bij de beleidsorganen en in de politiek. Maar het lijkt allemaal nog erg versnipperd. Een heel belangrijk aandachtspunt zou moeten zijn dat rekenen in het VO en in de beroepskolom niet onder wiskunde kan worden geschoven. Het zorgvuldig en kritisch kunnen omgaan met getalsmatige informatie (internationaal wel aangeduid met Quantitative Literacy, mathematical literacy of numeracy) wordt in steeds meer aspecten van het (beroeps)leven belangrijk. Daarom zal het rekenen, met een nadruk op gecijferdheid, in alle exacte vakken en alle zaakvakken aandacht dienen te krijgen. Binnen het vmbo gaat het dan natuurlijk zeker ook om de beroepsgerichte vakken. Docenten en onderwijsmethoden-auteurs zouden een helder en consistent beeld moeten hebben hoe tegenwoordig wordt gerekend in het PO en bij wiskunde in het VO, welke methoden en notaties worden gehanteerd, welke doelen men nastreeft en welke wensen er bij de diverse vakken leven. Het is daarom verstandig om het rekenen over de vakken heen te onderwerpen aan een grondige analyse (waar wordt hoe gerekend?) en te werken aan een meer uniforme manier van rekenen in de verschillende vakken waarbij wordt aangesloten bij de manier waarop het rekenen in het PO is ontwikkeld.

In 2010-2011 is gewerkt aan:

  1. Inventarisatie van het rekenen binnen de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, economie, aardrijkskunde en geschiedenis van de onderbouw havo/vwo
  2. Rubricering van de verschillende rekenactiviteiten in de diverse vakken binnen de kaders van het Referentiekader rekenen.
  3. Inpassing van de verschillende rekenactiviteiten in bestaande, in het PO en VO gehanteerde, rekenmodellen, notaties en methoden zoals ze bij rekenen (PO) en wiskunde (VO) zijn ontwikkeld.
  4. Ontwikkeling van een professionaliseringsmodule.


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE