Rekenen in het vo

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Regelmatig worden er vragen gesteld over hoe (voortgezet) rekenen in het voortgezet onderwijs vormgegeven zou moeten worden, en op welke manier daarin een doorgaande lijn aangebracht kan worden. Het rapport Meijerink (2008) gaf hier recentelijk een impuls aan. Het gaat dan om onderhoud maar ook om het wegwerken van eventuele hiaten ontstaan op de basisschool.

Projecten

Rekenen in vakken

REAL

In het project Rekenen en Algebra Leerlijnen (ReAL) dat SLO en FI samen in 2007-2008 uitvoerden is materiaal ontwikkeld voor rekenen. Dit materiaal is beschikbaar op de projectwebsite.

Rekenlijn

Stroomlijning en visualisering leerlijnen rekenen-wiskunde 4-14. Project van Fi en SLO. Zie verder Rekenlijn.

Rekenvaardigheid in het vo

Mieke van Groenestijn (Hogeschool Utrecht) heeft een instaptoets rekenen ontwikkeld voor brugklasleerlingen en doet vervolgonderzoek naar Rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs (uitgevoerd in het kader van ELWIeR).

Reken VOort

Twee projecten (voor vmbo en havo) van NVvW en Fi om rekenvaardigheden te versterken. Zie Reken VOort.

Verder met rekenen

Kees Buijs en Pieter van der Zwaart (SLO) hebben een hulpprogramma voor zwakke rekenaars voor overgang 7/8 naar vmbo ontwikkeld. Zie Verder met rekenen.

Wisbaak

In het project Wisbaak is materiaal ontwikkeld voor taalrijk wiskundeonderwijs, onder andere op het gebied van breuken/procenten/verhoudingen/kommagetallen. Dit materiaal is beschikbaar op de wisbaakwebsite.

Materiaal uitgevers

Diverse commerciële uitgevers hebben materialen voor rekenen ontwikkeld:

  • Malmberg heeft Rekenblokken [1] ontwikkeld - Rekenblokken is 100% digitaal inzetbaar en heeft het Referentiekader als uitgangspunt.
  • Noordhoff Uitgevers biedt bij Moderne wiskunde oefenboeken en digitrainers rekenen; de oefenboeken en digitrainers rekenen leiden op tot de juiste referentieniveaus;
  • Aanpak, Rekenen voor de brugklas
  • EPN heeft bij Getal & Ruimte nu aparte rekenboeken;
  • verder levert Gecijferd! bruikbaar materiaal;
  • Muiswerk Rekenen en Wiskunde is een nieuw diagnostisch computerprogramma met oefeningen.

Nascholing

Inventarisatie voorjaar 2016 onder hogescholen, in hoeverre men nascholing aanbiedt.

Instelling Nascholing Minor
Driestar
Fontys Tilburg
Fontys Sittard x
HAN x x
HR x x
HU x x
HvA
Inholland
NHL x
Saxion
Windesheim x x


Verwijzingen

Rekenen op internet

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE