Rekenen in het vmbo (analyse 2011)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Project 2011 in opdracht van Steunpunt taal en rekenen vo
  • Uitvoering: FIsme
  • Inventarisatie van examenprogramma's/syllabi en centrale examens (cse en cspe) van vmbo

Achtergrond

In het kader van het project 'rekenen in andere vakken vmbo' is een analyse van examenprogramma's/syllabi en centrale examens (cse's en cspe's) uitgevoerd om zicht te krijgen op de aard (relevantie, inhoud en plek) van rekenvaardigheden binnen andere vmbo-vakken. In de pre-ambule & onder professionele vaardigheden en competenties wordt al een aantal rekenvaardigheden genoemd.

  • Basale rekenvaardigheden
  • Planning maken
  • Economisch bewust omgaan met materialen en middelen
  • Informatie zoeken en bewerken (tabel, grafiek, diagram)

Afhankelijk van het vak wordt er ook in andere kerndelen een beroep op rekenvaardigheden gedaan. Deze zijn voor een aantal vakken geïnventariseerd en geanalyseerd. Op basis van deze analyses is een website gemaakt inclusief voorbeelden per vak.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE