Rekenen en ICT (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Rekenen en ICT)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Hoe kan ICT ingezet worden om de doorlopende leerlijn rekenen po-vo-mbo effectief te ondersteunen
 • Een en ander vooral gericht op de professionaliteit van de a.s. leerkracht/docent (en ook rekencoördinator po-vo-mbo)
 • Overzicht van bronnen bij de publicatie Handreiking Rekenen en ICT (Kennisnet/Freudenthal Instituut, 2012)

Thema's

Samenvatting

De Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen uit 2010 en de uitwerking van deze wet in concreet onderwijsbeleid voor scholen bevestigt opnieuw de centrale positie van de vakken taal en rekenen voor de basisschool. Voor het voortgezet onderwijs (zowel vmbo, havo/vwo als mbo) is het signaal van deze nieuwe wetgeving nog onderwerp van discussie.

Zonneklaar is dat er meer aandacht zal komen voor een doorlopende leerlijn rekenen (en taal), met daarin zowel aandacht voor het onderhoud van eerder verworven vaardigheden als het leren gebruiken van die vaardigheden in allerlei omstandigheden (in andere schoolvakken, in een beroepscontext, voor burgerschap). Deze 'herbevestiging' van taal en rekenen binnen het Nederlands onderwijsbestel kan geen kopie zijn van vorige onderwijsvernieuwingen op dit gebied, om de simpele reden dat de wereld anno 2012 nieuwe impulsen kent, waaronder de voortschrijdende mogelijkheden van ICT (informatie- en communicatietechnologie). Deze handreiking staat stil bij de impuls die de inzet van ICT kan geven aan de leerkrachten en docenten van po, vo en mbo. Daarmee hoopt het een ondersteuning te zijn voor alle betrokken professionals die hun leerlingen moeten begeleiden bij de nieuwe eisen die op het gebied van taal en rekenen worden gesteld.

Rekenen en ICT, wat verstaan we er onder?

In deze handreiking laten we zien welke ict-producten gebruikt kunnen worden voor doorlopende leerlijnen rekenen in po, vo en mbo. Het denken in doorlopende leerlijnen rekenen heeft een sterke impuls gekregen door de invoering van de referentieniveau's voor rekenen. Men heeft niveau's bepaald voor einde basisonderwijs (1F, 1S), rond 16 jaar in het vo (2F, 2S) en nog twee niveaus daarboven (3F, 3S). En de hoop is thans dat dit gezamenlijke begrippenkader een stimulans zal opleveren voor methodeschrijvers, examenmakers e.a., zodat het aangeboden materiaal een vloeiender overgang mogelijk maakt.

Rekenen en de referentieniveau's Om zicht te krijgen op de gewenste niveaus gedurende de onderwijsloopbaan zijn referentieniveaus gedefinieerd. De Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen uit 2010 en de uitwerking van deze wet in concreet onderwijsbeleid voor scholen bevestigt opnieuw de centrale positie van de vakken taal en rekenen voor de basisschool. Voor het voortgezet onderwijs (zowel vmbo, havo/vwo als mbo) is het signaal van deze nieuwe wetgeving nog onderwerp van discussie.

Zonneklaar is dat er meer aandacht zal komen voor een doorlopende leerlijn rekenen (en taal), met daarin zowel aandacht voor het onderhoud van eerder verworven vaardigheden als het leren gebruiken van die vaardigheden in allerlei omstandigheden (in andere schoolvakken, in een beroepscontext, voor burgerschap). Deze 'herbevestiging' van taal en rekenen binnen het Nederlands onderwijsbestel kan geen kopie zijn van vorige onderwijsvernieuwingen op dit gebied, om de simpele reden dat de wereld anno 2012 nieuwe impulsen kent, waaronder de voortschrijdende mogelijkheden van ICT (informatie- en communicatietechnologie). Deze handreiking staat stil bij de impuls die de inzet van ICT kan geven aan de leerkrachten en docenten van po, vo en mbo. Daarmee hoopt het een ondersteuning te zijn voor alle betrokken professionals die hun leerlingen moeten begeleiden bij de nieuwe eisen die op het gebied van taal en rekenen worden gesteld.

referentieniveaus_rekenen.jpg
 • 1F Fundamentele kwaliteit niveau 1
 • 1S Streefkwaliteit niveau 1
 • 2F Fundamentele kwaliteit niveau 2, tevens algemeen maatschappelijk gewenst niveau
 • 2S Streefkwaliteit niveau 2
 • 3F Fundamentele kwaliteit niveau 3
 • 3S Streefkwaliteit niveau 3
 • 4F Fundamentele kwaliteit niveau 4
 • 4S Streefkwaliteit niveau 4

In het plaatje is te zien dat er een opeenvolging van niveaus is gedefinieerd, met definities voor het fundamenteel niveau en het streefniveau. Door een eenduidig begrippenkader is het voordeel voor de lerende zelf (en de ouders van de lerende) dat zicht kan worden geboden op het eigen rekenniveau, in po, vo en mbo. Als het in deze handreiking over rekenen gaat, gaat het over het rekenen zoals in de referentieniveau's beschreven. Er is dus niet gekeken naar 'wiskunde en ict', hoewel dit natuurlijk vaak een 'continuum' is (wat geschikt is voor rekenen, is in sommige gevallen ook geschikt voor wiskunde en andersom).

Bij het vaststellen van de referentieniveau’s voor rekenen heeft men een domeindeling gehanteerd:

Deze domeinen spelen, in meer of mindere mate, een continue rol gedurende de gehele schoolloopbaan van een leerling. In de onderste groepen van het basisonderwijs zijn veel rekenvaardigheden onder te brengen bij de domeinen getallen en meten/meetkunde. Gaandeweg de basisschool komen alle domeinen aan bod en dit wordt gecontinueerd in vo en mbo.

Rekenlijn

Welke onderwerpen precies aan bod komen in deze vier domeinen is uitgewerkt in het project Rekenlijn in de vorm van een website (www.rekenlijn.nl). Hier is per domein een uitwerking gegeven vanaf groep 3 basisonderwijs tot klas 2 voortgezet onderwijs.

Op de website van Rekenlijn kan op de onderwerpen doorgeklikt worden, waarmee achtergrondinformatie in beeld komt over gebruik in de klas, didactiek, etc.

Informatie- en communicatietechnologie

In deze handreiking kiezen we voor een definitie voor informatie- en communicatietechnologie. Het gaat om hard- en softwareproducten en diensten gericht op het beheer en uitwisselen van informatie, inclusief de daarmee gepaard gaande communicatie. Dus het volgende lijstje hardware valt allemaal onder deze definitie van informatie- en communicatietechnologie (ICT):

 • computers met internetverbinding (zowel 'gewone' computers als tablets);
 • telefoons en smartphones;
 • rekenmachines en grafische rekenmachines;
 • digitale schoolborden;
 • en een grote diversiteit aan 'randapparatuur'.

En enkele voorbeelden van software zijn:

 • Kantoorsoftware zoals Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, etc.)
 • Educatieve software en websites (inclusief de specifieke educatieve software die zich richt op rekenen/wiskunde)
 • Games (op allerlei hardware-platforms en op internet)
 • Sociale software zoals Facebook, Twitter, etc.

Onderliggende vraagstelling bij deze handreiking is of er voorbeelden te tonen zijn van ICT waaruit blijkt dat rekenen effectief ondersteund wordt voor zowel de lerende als de professional (leerkracht/docent en andere functies zoals rekencoördinator).

Thema's

Verwijzingen


Versies van dit document

 • 20120930, thema's ingedeeld
 • 20120916, enquete-gegevens verwerkt
 • 20120403, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE