Rekencoördinator

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Rekencoordinator)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Een rekencoördinator (of rekenspecialist) is een leerkracht (niet zelden gecombineerd met taken als IB-er of RT-er) die extra kennis verwerft en gebruikt op het vakgebied rekenen-wiskunde zodat hij of zij in staat is om veranderingsprocessen wat betreft het reken-wiskunde onderwijs in de school te coördineren.


Achtergrond

In toenemende mate nemen scholen zelf verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun onderwijs. Dat betekent veel voor de organisatie. Een goed onderwijskundig management is dan van vitaal belang. Steeds meer scholen geven leerkrachten dan ook een taak als coördinator taal en / of rekenen. Iemand die extra kennis ontwikkelt op dat vakgebied en zo in staat is veranderingsprocessen in de school te coördineren. Waar leraren betrokken zijn en hun eigen perspectieven naar voren brengen, vaart de school een gerichtere en betere koers.

Taken

De taken zitten op verschillende niveaus in de organisatie van de basisschool

Eigen klassenniveau

 • Bewust bezig zijn met goed (vakdidactisch) onderwijs
 • Experimenteren, onderzoeken
 • Bijhouden literatuur over vakdidactisch onderwijs voor de eigen klassensituatie
 • Bewust omgaan met zorgleerlingen op het betreffende vakgebied

Leerkrachtniveau

 • Vraagbaak en luisterend oor (informeel) voor collega's
 • Ondersteunen van beginnende collega’s op het betreffende vakgebied
 • Klassenconsultatie en nabespreking

Zorgniveau

 • Ondersteunen collega’s t.b.v. zorgkinderen
 • Analyseren methodeonafhankelijke toetsen
 • Onderzoek zwakke leerlingen
 • Bijhouden (literatuur) onderzoeksmiddelen

Team/schoolniveau

 • Beheer van materialen
 • Coördinatie/meedenken aanschaf en evalueren nieuwe methode
 • Kwaliteitsbewaking
 • Bijhouden literatuur en websites specifiek vakgebied en doorspelen
 • Deelnemen aan conferenties en studiedagen en informatie doorspelen
 • Intermediair tussen: directeur en collega’s, team en externen (o.a. schoolbegeleider)
 • Bevorderen deskundigheid van het team
 • Informatie geven aan ouders (bijv. ouderavond, stukjes in schoolkrant)

Geschiedenis

De geschiedenis van de rekencoördinator is begonnen in de jaren zeventig van de 20ste eeuw als de Wiskobas-cursussen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Men pleitte in die tijd voor een ‘Wiskobaas’ op iedere school. De Moor (1978):

 • ‘Naast het hoofd der school blijkt een wiskundespecialist - een onderwijzer die zich gespecialiseerd heeft in het wiskundeonderwijs - op de basisschool een belangrijke functie te kunnen vervullen. In het bijzonder betreft dit de totaalkoördinatie van de wiskunde-werkplanontwikkeling in de betrokken school.’
 • ‘Deze wiskundespecialist kan het best functioneren in het idee van een ‘teachers-centre’ (een platform waarin docenten, begeleiders en onderwijsgevenden elkaar regelmatig ontmoeten).’

De Moor, E. (1978). Rapportboekje 2: Heroriëntering Onderwijzers 1968-1978. Utrecht: IOWO, pag.57

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE