Rekenboog

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Ontwikkelproject reken-wiskundeonderwijs ZML 4-20 jaar
  • Partners: De SLO, het Freudenthal Instituut en CED-groep Rotterdam

Achtergrond

Doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe inhouden, werkwijzen en materialen voor de gehele groep van zeer moeilijk lerenden van 4 - 20 jaar. Het ontwikkelwerk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met leraren en een aantal zml-scholen.

Centraal staat de gedachte dat reken-wiskundeonderwijs zinvol en betekenisvol moet en kan zijn voor de lerende. Zowel betekenisvol tijdens de schoolperiode als met het oog op redzaamheid in het dagelijks leven. Dat gegeven stelt hoge eisen aan:

  1. wat er aan rekenen-wiskunde geleerd en onderwezen zou moeten worden en
  2. hoe dat vervolgens kan worden vormgegeven en gerealiseerd

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE