Reken VOort

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Project van de NVvW met twee deelprojecten.
 • Doel: ontwikkelen van rekenprogramma's voor vmbo 3/4 en havo 4/5
 • Doelgroep: docenten vo, leerlingen vo
 • Looptijd
  • deel 1 (november 2008 - juli 2010)
  • deel 2 (augustus 2010 - december 2011)
  • deel 3 (update vmbo, zomer 2014)

Lesmaterialen

 • Lesmaterialen: zowel "Vmbo 3/4 voor de sectoren Zorg & Welzijn en Economie" als "Havo 4/5 profiel C&M"

Achtergrond

Rekenen in het voortgezet onderwijs kent anno 2014 twee gezichten:

 • onderdeel van wiskunde (zie bijv. het artikel van Simons en Humblé uit 2005)
 • een werkelijkheid in zowel vo als mbo vanwege aparte toetsing (Rekentoets vo op basis van de referentieniveaus rekenen.

In 2007 was er nog geen aparte rekentoets in het vo, maar waren er wel problemen voor leerlingen die bijv. in de bovenbouw van het vmbo geen wiskunde meer kregen (en in het vervolgtraject op bijv. een mbo problemen ondervonden). Vanuit de NVvW en het Freudenthal Instituut is toen een verzoek bij OCW ingediend om hier aanvullend lesmateriaal voor te schrijven (vmbo en havo). Het Ministerie van OCW heeft in november 2008 een subsidie daartoe verstrekt aan de NVvW voor het ontwikkelen van rekenprogramma's voor:

Deze programma's zijn door de NVvW, in samenwerking met het Freudenthal Instituut en in overleg met andere belanghebbenden, ontwikkeld en getest in de schoolpraktijk tussen januari 2009 en juni 2010, en worden ook anno 2014 op diverse scholen gebruikt (als aanvulling of vervanging van andere methoden).

De materialen zijn online beschikbaar (downloadable pdf's en een overzichtelijke startpagina, waar o.a. ook aanvullende materialen -bijv. video - terug te vinden zijn).

In analogie van RekenVoort is overigens vanaf 2011 ook werk verricht voor de sector groen (vmbo en mbo), een opdracht vanuit de AOC Raad, zie RekenGroen.

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20140828, update ivm het vmbo materiaal (aanvullingen)
 • 20091106, update ivm NVvW jaarvergadering
 • 20090210, wikiteam, oproep in wiskunde ebrief
Persoonlijke instellingen
GOOGLE