RekenNet

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

RekenNet is een project van het Freudenthal instituut (vanaf 2000) en richt zich op de leerkrachten in het basisonderwijs.

 • Titel: Rekennet
 • Doel: Het RekenNet heeft als doel om leraren basisonderwijs op verschillende manieren te ondersteunen bij hun taak om goed rekenonderwijs te geven. Dit mede met gebruik van technologie.
 • Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs, leerlingen, ouders, pabo-studenten en docenten
 • Inhoud: rekenspelletjes op het web.
 • Materiaal: zie de website http://www.rekenweb.nl
 • Url: rekenweb

Achtergrond

Het RekenNet bestaat uit het RekenNetwerk (de mensen) en het RekenWeb (de website), twee componenten die elkaar versterken. Zo kunnen leraren basisonderwijs via het sociale netwerk hun inbreng leveren voor de inhoud van het RekenWeb. Ook kunnen ze via het RekenWeb hun wensen kenbaar maken. Deze inbreng zal leiden tot betere lesideeën op het web en tot het identificeren van problemen die wellicht via netwerkbijeenkomsten op te lossen zijn.

Missie

De missie van het RekenNet is enerzijds het bieden van een krachtige ondersteuning voorleerkrachten die hun reken-wiskundeonderwijs willen vormgeven en vernieuwen, en anderzijds het bieden van een speelse, motiverende en uitdagende leeromgeving voor leerlingen, zowel op het internet als in individuele en groepsactiviteiten in de klas. Het RekenNet-project is onderdeel van de activiteiten van het Freudenthal instituut voor de basisschool en wordt mede gefinancierd door het ministerie van OCW. Het onderstaande plan wordt opgebouwd rond de belangrijkste pijlers van het project:

 • RekenWeb als informatiebron voor reken-wiskundeonderwijs
 • RekenWeb met spelletjes en oefeningen voor leerlingen
 • Nationale Reken Dagen voor leerkrachten
 • Grote Rekendag voor scholen po en scholen s(b)o
 • Ondersteunende netwerken

Nieuw aandachtspunt in 2009-2010

 • Aandacht voor het gebruik van het digitaal schoolbord
 • Organisatie van een Grote Rekendag voor de pabo

Onderdelen

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE