Regiegroep Chemie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern * Regiegroep_Chemie (english)

Inhoud

Algemeen

De Regiegroep Chemie, bestaande uit kopstukken van kennisinstellingen en bedrijfsleven, geeft richting aan deze doelstelling.

Achtergrond

  • website, mei 2013

De regiegroep levert:

  • bijdrage van chemie aan het BBP verdubbelen van 12 naar 24 miljard in 2017 vergeleken met 2007
  • halvering van de CO2-uitstoot in 25 jaar (in 2032 vergeleken met 2007). Deze ambitie is te bereiken door:
  • 2% energie-efficiencyverbetering per jaar, over de hele linie van de industrie. Minder materiaal (fossiel) nodig voor energie levert navenant minder CO2–uitstoot
  • 25% vervanging van fossiel door niet-fossiel voor zowel grondstoffen als voor energie; hierdoor zal 145 PJ behoefte van de industrie voor grondstof, energie en indirecte elektriciteit wordt verkregen uit niet-fossiel waarvoor nil CO2-uitstoot wordt aangerekend
  • Recycling van intermediaire stromen binnen de industrie met een geschat resultaat van 80 PJ minder grondstoffen behoefte met navenante CO2-uitstoot verlaging
  • 2 miljoen ton CO2 afgevangen en opgeslagen (CCS)
  • uitbouwen van de aanwezige technologische competenties op het gebied van industriële biotechnologie, katalyse, materialen en procestechnologie

Het plan heeft ook aandacht voor voldoende aanwas van gemotiveerd personeel, een beter imago van de sector en stroomlijnen van regelgeving.

In het traject is samenwerking op alle niveaus van groot belang. De mensen die dagelijks met en in de chemie werken zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling. VNCI en NWO-Chemische Wetenschappen werken nauw samen om de plannen en acties van de regiegroep verder te begeleiden en ondersteunen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE