Regelluwe school

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Maatregel van OCW (2014) om scholen meer ruimte te geven voor eigen beleid.

Achtergrond

  • uit de brief van ocw (staatssecretaris), december 2014:

Voor de pilot regelluwe scholen komen scholen in het po en vo in aanmerking waarvan het onderwijs al jaren achtereen van hoge kwaliteit is. Om niet vooruit te lopen op de uitkomsten van de pilots gedifferentieerd toezicht heb ik daarbij de scholen die op voordracht van de jury excellente scholen het predicaat excellente school 2013 hebben gekregen op het oog. Ik wil met ongeveer twintig van deze scholen in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo) onderzoeken hoe zij omgaan met maximale ruimte. Daartoe zal ik in een vijfjarige pilot een situatie creëren waarin regels buiten werking worden gesteld. Het doel van de pilots is om na te gaan hoe scholen omgaan met de geboden ruimte. Geeft de extra ruimte een impuls tot beter of doelmatiger onderwijs? Krijgen scholen daadwerkelijk meer ruimte, of zijn er andere partijen die met hun regels de ruimte inperken? Leidt de extra ruimte tot nieuwe aanpakken, of blijft veel bij het oude?


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE