Referentieset

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

In 2012 voert Cito – onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) en in opdracht van het ministerie van OCW – een vergelijkingsonderzoek uit onder de naam Referentiesets. De uitkomsten van dit onderzoek zorgen ervoor dat in de toekomst de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de inzet van expertpanels.

Begin oktober 2014 heeft het CvTE de openbare referentiesets taal en rekenen publiek toegankelijk gemaakt, alsmede de rapportage over het project referentiesets. Voor rekenen zijn de volgende sets gemaakt: 1F, 1S, 2F, 3F.

Wat is een referentieset?

Een referentieset is een verzameling opgaven die gezien kan worden als een toets voor een referentieniveau. Deze verzameling bestaat uit meerdere opgaven die samen per referentieniveau het inhoudelijk beschreven kennisdomein goed representeren. Het doel van de referentieset is om de vergelijking tussen prestaties in verschillende onderwijssectoren mogelijk te maken. De opgaven hebben daarom hun oorsprong in één van de voor het referentieniveau relevante onderwijssectoren. Alle opgaven zullen worden afgenomen in de onderwijssectoren die voor de set relevant zijn en op de totale set zal een prestatiestandaard worden vastgesteld.

Voorbeelden

Onderstaande voorbeelden komen uit de referentieset 2F rekenen (gedownload in oktober 2014)

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
Bestand:refset_2f_opg_1_klein.jpg Bestand:refset_2f_opg_2_klein.jpg
klik voor vergroting klik voor vergroting

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE