Redeneren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

In Van Dale worden verschillende typeringen van redeneren gegeven. Redeneren is gedachten of een mening over iets vormen en uit zekere vooronderstellingen gevolgtrekkingen afleiden. Redeneren kan ook zijn: het houden van een betoog waarin men zijn mening verdedigt. Redeneren kan ook betekenen dat argumenten tegen iets worden ingebracht.

In de kerndoelen voor rekenen-wiskunde wordt redeneren als volgt binnen de context van de basisschool geplaatst: ‘In de rekenwiskundeles leren kinderen een probleem wiskundig op te lossen en een oplossing in wiskundetaal aan anderen uit te leggen. Ze leren met respect voor ieders denkwijze wiskundige kritiek te geven en te krijgen. Het uitleggen, formuleren en noteren en het elkaar kritiseren leren kinderen als specifiek wiskundige werkwijze te gebruiken om alleen en samen met anderen het denken te ordenen, te onderbouwen en fouten te voorkomen.’

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE