Realistisch

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Met realistisch bedoelt men in de reken-wiskundedidactiek de opvatting dat het leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde begint bij de leerlingen zelf, bij hun informele werkwijzen en intuïtieve inzichten. De wiskunde wordt aanvankelijk in concrete situaties naar voren gebracht. De kinderen krijgen de gelegenheid om zelf, door eigen denkwerk en via interactie met anderen, concrete betekenis te geven aan het rekenwerk. De sommen ‘gaan ergens over’! Men denkt hier ook aan het gebruik van contexten.

Tussen de eigen informele kennis en de formele wiskunde worden (denk)modellen te hulp geroepen om een brug te slaan. Voorts is reflectie een belangrijk element van het realistische reken-wiskundeonderwijs, omdat reflectie ook tot niveauverhogingen in het leerproces kan leiden. Overigens komen uiteraard ook kale sommen aan de orde in realistisch reken-wiskundeonderwijs. Soms spreekt men in plaats van realistische didactiek ook wel van reconstructiedidactiek. Door het begrip reconstructiedidactiek te gebruiken laat men duidelijker zien waar het om gaat: de wiskunde wordt door de lerende zelf geconstrueerd en is om die reden altijd betekenisvol. Bij het gebruiken van het begrip realistische didactiek legt men meer het accent op het aspect van betekenisvolle wiskunde.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE