Raamwerk Docent Basisvaardigheden

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Onder invloed van wijzigingen (2014-2015) in o.a. Wet participatiebudget en Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra zullen gemeenten zelf beleid vastleggen hoe volwassenen ondersteund kunnen worden.

Het is dan de vraag welke deskundigheid bij de docenten gewenst is om voor deze volwassenen goed onderwijs aan te bieden. In dit onderzoek wordt bekeken of hier evt. sprake kan zijn van zogenaamde 'docenten basisvaardigheden', waarbij basisvaardigheden de optelsom is van taal, rekenen en digitale vaardigheden.


Onderdelen die een rol spelen bij basisvaardigheden

NT2

Verschillende hogescholen bieden deze opleiding tot docent NT2 aan. Certificering via de Beroepsvereniging NT2

NT1

Rekenen

O.a. : Scholingskader docenten rekenen vo/mbo

Digitale vaardigheden

Dit onderdeel is belangrijk, maar kan ook gezien worden als substroom binnen de drie hierbovengenoemde deelaspecten. Zie ook hoe dit in de Standaarden Rekenen Educatie is vormgegeven.

Verwijzingen


Versies van dit document

  • 20161223, update (publicatie versie 2.0, waarin 'digitale vaardigheden' zijn toegevoegd)
  • 20150318, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE