REAL

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Project van SLO en FIsme 2006-2007

Achtergrond

SLO ontwikkelde in het ReAL-project (2006-2007) leerlijnen rekenen en algebra voor de onderbouw vo. Het project werd uitgevoerd in directe samenwerking met FIsme, het Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen.

In het project is nagegaan in hoeverre de doorlopende leerlijnen rekenen en algebra van het po naar het vo vorm krijgen in de meest gangbare methodes in het voortgezet onderwijs en welke kansen er liggen voor verbetering.

Bij het helder in kaart brengen van de doorlopende leerlijn van po naar vo werkt het project met drie duidelijk te onderscheiden gebieden, de lijn naar het havo-vwo, de lijn naar het vmbo kgt en de lijn naar het vmbo b.

  • Bij havo vwo staat de doorlopende lijn van rekenen naar algebra centraal.
  • Bij vmbo kgt wordt de plaats en het doel van het rekenen onder de aandacht gebracht.
  • Bij vmbo b gaat het vooral om het praktisch gebruik van elementaire rekenvaardigheden

Er zijn vanuit ReAL aanbevelingen gedaan om aansluiting po-vo te verbeteren. Als uitvloeisel van dit project is hiertoe op het gebied van breuken door het FI materiaal ontwikkeld.

Historie

Expertmeeting wiskunde in de onderbouw, 23 maart 2006, Freudenthal Instituut

Aanwezigen: vertegenwoordigers van: SLO, APS, NVvW, NVORWO, FI, CTWO, Ruud de Moor, lerarenopleiding (Archimedes en Radboud)

  • Wat zal de doorwerking worden van de nieuwe kerndoelen?
  • Is een specificatie van de kerndoelen noodzakelijk? In welke vorm?
  • Wie neemt initiatief op het gebied van de professionalisering van docenten?
  • Hoe krijg je een uitgebalanceerde aandacht voor zowel vmbo-onderbouw als havo-vwo-onderbouw?

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE