Procenten (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Verhoudingen
Thema's Procenten
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
Percentages zijn gestandaardiseerde verhoudingen, waarbij het totaal op honderd is bepaald. Procenten worden onder andere gebruikt om verdelingen aan te geven, korting, BTW, rente, inflatie en hellingspercentages.

Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
Met percentages kan op verschillende manieren worden gerekend, bijvoorbeeld:

  • Rekenen met procenten door procenten om te zetten in breuken en handig te delen (25% uitrekenen door het geheel te delen door 4).
  • Rekenen met procenten via de zogenoemde 1% - regel.
  • Rekenen met een percentage als vermenigvuldigfactor (bijvoorbeeld 15% van iets ne-men door te vermenigvuldigen met 0,15). Hierbij speelt de zogenoemde procenten-asymmetrie, zie hieronder.

Overeenkomstig met de onderscheiden verschijningsvormen zijn er twee soorten vraagstuk-ken met procenten: vragen naar het deel van een totaal (bijvoorbeeld 15% van 240 = …) en vraagstukken waarbij het gaat om een toename of afname (bijvoorbeeld 10% korting op een shirt van €15. Nieuwe prijs…) (De Moor e.a., 1991). Het gaat dus zowel om het berekenen van en rekenen met percentages kleiner dan 100, als percentages boven de 100.


Verwijzingen

Analyse van het gebied procentendidactiek van de basisschool. Voorstudie voor de definitieve uitgave de boekenreeks 'Proeve'

Voor de praktijk betekent dat:
Procenten worden veel gebruikt in relatie tot geld, bij toenames (rente, BTW) en afnames (korting, inflatie), maar ook bij verdelingen (0% vet, 15% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid, 50% katoen). Verder worden percentages gebruikt om kansen aan te geven, bijvoorbeeld 25% kans op regen of 50% kans om kop te gooien bij het opgooien van een munt. Dat 100% een geheel aangeeft, betekent niet dat 100% een maximum aangeeft. Het is het totaal waarvan wordt uitgegaan. Grofweg zijn de verschijningsvormen van procenten in twee typen te onderscheiden: die waarbij het gaat om een deel van een totaal en die waarbij het gaat om een toe- of afname.

Handreikingen
De startbekwame leerkracht beschikt over kennis van en heeft inzicht in procenten en de verstrengeling en samenhang van procenten met verhoudingen, breuken en kommagetallen

In gesprek

Verwijzingen

Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen

Links


stop know
Persoonlijke instellingen
GOOGLE