Praktijkonderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Onderwijs voor leerlingen van wie wordt verwacht dat zij de leerwegen (vmbo) niet met een diploma zullen afsluiten, ook niet met langdurige extra hulp.
  • Bereidt leerlingen voor op een plaats op de regionale arbeidsmarkt.

Achtergrond

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen waarvan na onderzoek is gebleken dat zij recht hebben op deze vorm van voorgezet onderwijs. Het onderzoek richt zich op de intelligentie en er wordt een didactisch onderzoek afgenomen. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen de 60 - 75. Uit een didactisch onderzoek van de leerling moet blijken dat hij of zij een leerachterstand heeft van tenminste drie jaar, gemeten vanaf groep 8 basisonderwijs. Het didactisch onderzoek bestaat uit testen op leesniveau, spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Bureau Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE