Postdoc-posities voor gepromoveerde bètadocenten op vo-scholen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Project, afkorting Postdoc-VO
  • Postdoc-posities voor gepromoveerde bètadocenten op vo-scholen
  • Voortgekomen uit het DUDOC-programma
  • Het Freudenthal Instituut (UU) treedt op als coördinator en penvoerder.

Achtergrond

Het project stelt gepromoveerde bètadocenten (bi, sk, na, wi), die werkzaam zijn op een vo-school, in de gelegenheid een deel van hun aanstelling te besteden aan een schoolgebonden, toegepast (vakdidactisch) onderwijsonderzoek. De docent-onderzoekers ontvangen daarbij inhoudelijke begeleiding door experts verbonden aan een universitaire onderzoeksgroep e/o kennisinstelling. De docent-onderzoekers mogen zelf een geschikte/passende onderzoeksgroep benaderen/kiezen. Verder worden er in schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor alle deelnemende docent-onderzoekers voor intervisie, uitwisseling van ervaringen en voor bijdragen van gastsprekers met expertise op gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek.

De postdoc-posities hebben een omvang van 0,4 fte per jaar en starten vanaf 1 september 2014 voor een duur van 2 jaar

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE