PPON

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Periodieke peiling van het reken-wiskundeonderwijs

Achtergrond

In 1979 gingen medewerkers van het Cito naar de Verenigde Staten om daar kennis te nemen van grootschalige onderwijsevaluatieprojecten (onder andere NAEP). Cito deed vervolgens het voorstel om een dergelijk evaluatieproject ook in Nederland van de grond te tillen. In 1986 verleende OCW aan Cito de opdracht peilingonderzoeken te verrichten. Dit betreft in principe alle leer- en vormingsgebieden aan het einde van het basisonderwijs èn – voor de gebieden Nederlandse taal en rekenen/wiskunde – ook halverwege het basisonderwijs aan het begin van jaargroep 5.

Doel

De systematische en periodieke peilinginspanningen moeten leiden tot inzicht in het leeraanbod en in de leeropbrengsten van het basisonderwijs. De onderzoeksresultaten moeten:

  1. de school een referentiekader bieden voor de beoordeling van de eigen doelstellingen en resultaten; en
  2. indicaties leveren voor het verrichten van nadere (diepte-)studies en evaluatieonderzoeken die van belang kunnen zijn voor de kwaliteitsbeoordeling en -bevordering van het onderwijs.

Verwijzingen


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE