Orkestratie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Onder een instrumentele orkestratie verstaan we de intentionele en systematische organisatie door de docent van de verschillende artefacten in een leeromgeving die tot doel heeft de instrumentele genese van leerlingen te bevorderen (Drijvers & Trouche, 2008).

Hierbij parafraseren de auteurs de Franse musicoloog Lavignac, die orkestratie in zijn werk 'Les gaietés du conservatoire' uit 1900 omschreef als 'de kunst om de verschillende sonoriteiten te laten klinken van het collectieve instrument dat orkest heet.'

Een instrumentele orkestratie bestaat uit een didactische configuratie – het arrangement van de artefacten in een leeromgeving, aangepast aan de wiskundige taken (en exploitatiemodi van die configuratie) dus de manieren waarop de docent de configuratie kan benutten voor de beoogde instrumentele genese.

Achtergrond

"An instrumental orchestration is the intentional and systematic organization of the various artifacts available in a computerized learning environment by the teacher for a given mathematical situation, in order to steer students’ instrumental genesis. An instrumental orchestration is defined by:

  • didactic configurations (i.e. arrangements of the artifactual environment, according to various stages of the mathematical situation);
  • exploitation modes of these configurations." (Drijvers, P., & Trouche, L., 2008)


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE