Open online bètadidactiek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Surfproject
  • Onderwerp: blended learning vakdidactiek science en wiskunde
  • Looptijd: sept 2016 – okt 2017
  • Partners: HU (penvoerder), SLO, UU

openonlinebetadidactiek.jpg

Achtergrond

In Nederland dreigt een tekort aan goed opgeleide leraren in bètavakken. Tevens is er behoefte aan landelijke samenwerking tussen lerarenopleidingen. Open, online lesmateriaal, bij voorkeur gekoppeld aan blended-learningarrangementen, biedt mogelijkheden voor het opleiden van docenten; de landelijke ontwikkeling ervan biedt kansen voor samenwerking tussen lerarenopleidingen. De doelstelling van het project is het ontwikkelen, beproeven en verbeteren van open online modules op het gebied van de didactiek van de bètavakken ten behoeve van zowel studenten van eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen als zittende leraren die zich verder willen professionaliseren.

De doelgroep van het project bestaat uit studenten en opleiders van de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen in wiskunde, natuurkunde en scheikunde aan universiteiten en hogescholen, als ook uit aanbieders en deelnemers van professionaliseringsactiviteiten voor zittende leraren. De aanpak voorziet in ontwerpteams van opleiders van verschillende onderwijsinstellingen die modules ontwerpen. Deze worden beproefd, bijgesteld en beschikbaar gesteld. De resultaten van het project bestaan uit een viertal prototypische open online modules vakdidactiek, een infrastructuur en een model voor het onderhoud en de verdere uitbouw van de beschikbare modules, en een overdraagbaar procesmodel voor het in samenwerking ontwikkelen van dergelijke blended modules vakdidactiek. De resultaten worden verspreid onder vakverenigingen en opleidingsnetwerken van andere (bèta)vakken.


We gaan ons komend collegejaar (2016-2017) richten vier concrete modules bij twee vakken: voor wiskunde (a) wiskundige denkactiviteiten en (b) statistiekdidactiek; en voor natuurkunde/scheikunde (c) macro-meso-microdenken en (d) warmte en temperatuur.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE