Ontwikkelingsgericht onderwijs

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Ontwikkelingsgericht onderwijs is een visie op onderwijs. Een uitwerking van deze visie wordt beschreven in Basisontwikkeling (Frea Janssen-Vos e.a). Ontwikkelingsgericht onderwijs bevat kenmerken van ervaringsgericht onderwijs (ontwikkeld door Laevers), ontwikkelend onderwijs (gebaseerd op de ideeën van Vygotsky en nader uitgewerkt door Van Parreren) en adaptief onderwijs (beschreven en gekenschetst door de projectgroep Weer Samen Naar School). Met ontwikkelingsgericht geeft men aan dat het onderwijs de ontwikkeling van kinderen stimuleert. In tegenstelling tot ‘volgend onderwijs’, waarbij het onderwijs eerst wacht tot een bepaalde ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Bij uitgeverij Van Gorcum is een serie boeken over ontwikkelingsgericht onderwijs verschenen. In die serie zijn ook boeken verschenen die specifiek over de ontwikkelingsgerichte didactiek voor rekenen en wiskunde gaan.

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20081005, boek 'op jou kan ik rekenen' toegevoegd
  • 20080310, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE