Ontwikkeling modules basisvaardigheden educatie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

In 2015 heeft het Steunpunt Basisvaardigheden het Raamwerk Docent Basisvaardigheden laten ontwikkelen voor de vaardigheden taal (NT1 en NT2) en rekenen. In 2016 is dit aangevuld met het onderdeel voor digitale vaardigheden. Reeds eerder, in 2011, is in het kader van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid een verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een opleiding voor docenten basisvaardigheden. Het advies was om op lange termijn toe te werken naar een modulair opgebouwde opleiding voor docenten basisvaardigheden, waarvan onderdelen tevens als cursussen deskundigheidsbevordering zouden kunnen worden aangeboden.

Het Steunpunt Basisvaardigheden werkt in 2017 aan het programma Tel mee met Taal en heeft in dat kader besloten te investeren in de kwaliteit van docenten in de volwasseneneducatie door modules te laten ontwikkelen voor opleiding en na- en bijscholing, die gebaseerd zijn op het Raamwerk Docent Basisvaardigheden. Deze modules zullen vervolgens ter beschikking worden gesteld aan het veld. Instellingen die hiermee een opleiding, delen van een opleiding of na- en bijscholingscursussen willen vormgeven kunnen hiervan gebruik maken.


Modules

We onderscheiden negen modules die gecategoriseerd zullen worden als grote (200 SBU), middelgrote (100 SBU) of kleine (50 SBU) modules. Deze modules zijn gebaseerd op de bouwstenen uit het Raamwerk docent basisvaardigheden.

groot middel klein
1 Professionele basis 100
2 Coaching 50
3 NT1 / Nederlands 200
4 Rekenen 200
5 Rekenen eigen vaardigheid 50
6 Digitale vaardigheden 100
7 Intake 50
8 Werken met vrijwilligers 50
9 Afstandsleren 50


De modules worden opgeleverd aan het eind van het project en zijn dan vrij beschikbaar aan docentenopleiders. Zij kunnen alle of een selectie van de modules aanbieden. Dat kan in het kader van:

  • een Post-hbo-opleiding;
  • binnen een tweedegraads lerarenopleiding;
  • een specialisatie binnen de pabo;
  • als specialisatie/ minor docent volwasseneneducatie bij bijvoorbeeld de studie Nederlands.

Verder is het voor de meeste modules vereist dat de docenten een bepaald niveau van de eigen vakspecifieke kennis hebben op het gebied van taal, rekenen of digitale vaardigheden. voor taalvaardigheid is een hbo-diploma, bachelordiploma of Staatsexamen NT2 Programma 2 voldoende bewijs.

Verwijzingen

Literatuur

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE