Ontluikende gecijferdheid

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Jonge kinderen komen al veelvuldig in aanraking met hoeveelheden, nummers en cijfers. Dat gebeurt in eerste instantie ongemerkt en incidenteel. Maar op een zeker moment gaan kinderen dingen in de wereld (van het getal) herkennen. In het bijzonder het noemen van telnamen, al dan niet in de goede volgorde, vormt een aantrekkelijke bezigheid. Langzamerhand gaan de getallen voor het kind leven, ze krijgen bepaalde betekenissen en soms ontstaan al bepaalde inzichten. (Ik ben al vier, en zij is nog maar twee). We spreken dan van ontluikende gecijferdheid.


Lessenserie rondom ruimtelijk inzicht

Van Nes, F. (2008). Vroege ruimtelijk inzicht en ontluikend getalbegrip. Vijf lesactiviteiten voor het ondersteunen het ruimtelijk structureervermogen van kleuters. Utrecht: Freudenthal instituut.

  • Activiteit 1: maniertjesdoos
  • Activiteit 2: Eierdozen vullen
  • Activiteit 3: In optocht
  • Activiteit 4: Mierenhopen bouwen
  • Activiteit 5: Bloemen plukken

NB: Na het uitvoeren van deze vijf activiteiten mag niet verwacht worden dat alle kinderen ruimtelijke structuren herkennen.

bron: http://www.fi.uu.nl/publicaties/literatuur/2008_onderwijsexperiment_fenna_van_nes.pdf

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE