Onderzoek wiskunde op eigen niveau

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Wiskundekennis voor de leraar basisonderwijs

 • Ball et al (2008) onderscheiden verschillende soorten kennis van de leraar,nl.
  • subject matter knowledge
   • commen content knowledge
   • specialized content knowledge
   • horizon content knowledge
  • pedagogical content knowledge
   • knowledge of content and students
   • knowledge of content and teaching
   • knowledge of content and curriculum
 • Het hier beschreven onderzoek gaat over horizon content knowledge

Ontwerpvraag

 • Ontwikkel onderwijs voor de lerarenopleiding basisonderwijs, waarbij studenten wiskunde op eigen niveau verwerven (zoals beschreven in de kennisbasis) en waarbij dit op zo’n manier gebeurt dat zij:
  • de verworven kennis of het overdenken van het proces van kennisverwerven kunnen inzetten in hun onderwijs
  • een wiskundige attitude verwerven

Uitwerking

 • Studenten krijgen problemen op eigen niveau voorgelegd in de vorm van situaties die vragen om onderzoekmatig doordenken
 • In reflectie wordt met studenten besproken hoe het onderzoekend leren dat zij ervaren hebben, past bij het door hen te verzorgen onderwijs in de basisschool
 • In bespreking met studenten: hoe vereenvoudigen om met leerlingen in de bovenbouw aan de slag te gaan.

Resultaten

 • Studenten gaan werkelijk op onderzoek bij de open problemen
 • Studenten geven aan dat ze dit belangrijk vinden voor hun ontwikkeling
 • Sommige studenten hebben wel moeite met de wiskunde op eigen niveau

Verwijzingen

Versies van dit document

 • 20120312, Ronald Keijzer
Persoonlijke instellingen
GOOGLE