Onderzoek naar geldrekenen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Kinderen vinden het rekenen met geld niet altijd even gemakkelijk. Het is daarnaast belangrijk om na te gaan hoe geld als context kinderen helpt bij het leren rekenen. Dat maakt ‘geld’ geschikt als onderwerp van actieonderzoek

Onderzoeksthema’s en -vragen

Enkele voorbeelden van onderzoeksthema’s en –vragen rond geld in het rekenwiskundeonderwijs.

  • Hoe kan geld als context bijdragen aan het rekenen tot 20?
  • Hoe draagt het presenteren van open problemen, zoals dat tijdens de Grote Rekendag gebeurt, bij aan het ontwikkelen van een wiskundige houding bij kinderen? Hoe gaat dat in het bijzonder bij de keuze van het onderwerp geld, zoals uitgewerkt voor de Grote Rekendag in 2009?
  • Kinderen die kommagetallen leren via het werken met geld, ervaren kommagetallen vaak als ‘twee getallen gescheiden door een komma’. Dat heeft onder meer te maken met de aparte aanduiding: centen en euro’s. Hoe kunnen activiteiten met geld of andere meetcontexten deze misconceptie voorkomen?
  • Hoe leent het onderwerp ‘geld’ zich voor het leren van elkaar, waarbij zwakke rekenaars van de sterke rekenaars leren, terwijl ook de sterke rekenaars groeien?
  • In hoeverre is het raadzaam om het rekenonderwijs vorm te geven in projecten, zoals de Grote Rekendag dat doet?

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE