Onderzoek in zes stappen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Een model van de SLO voor ondersteuning bij het doen van onderzoek. In zes stappen:

  • Orienteren en vaststellen
  • Zoeken en plannen
  • Verzamelen, meten en selecteren
  • Verwerken
  • Presenteren
  • Evalueren en beoordelen

Achtergrond

  • website, februari 2014

De posters onderzoek-in-zes-stappen zijn ontwikkeld om docenten en leerlingen in het vo te helpen bij het doen van onderzoek. De posters zijn bruikbaar bij alle vakken in het voortgezet onderwijs. Naast de generieke poster onderzoek-in-zes-stappen zijn er vier specifieke posters voor: Bronnenonderzoek, Proefondervindelijk onderzoek, Ontwerpen en Modelleren.

Op elke specifieke poster worden de werkprocessen bij dat type onderzoek doen zichtbaar gemaakt via de Layar app. In de klas kunnen leerlingen de werkprocessen laden door met hun smartphone de poster te scannen. Eenmaal geladen kunnen leerlingen in de groep overleggen over de invulling van en toepassing op hun onderzoek.

Bij elk type onderzoek kunnen de werkprocessen per stap verschillen. Uiteraard zijn er ook overeenkomsten. De stappen en deelprocessen helpen leerlingen (en docenten) bij het stapsgewijs aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden. Reflectie speelt daarbij een onmisbare rol gedurende alle zes stappen om het leren onderzoek doen als leerproces bewust te maken en diepgang te geven.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE