Onderzoek en ontwerpen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Sinds april 2007 is O&O een erkend profielkeuzevak voor de N-profielen in havo en vwo voor het Technasium.

Achtergrond

Stichting Technasium heeft toestemming gekegen van het ministerie van OCW om Onderzoek & Ontwerpen als eindexamenvak aan te bieden: "Het vak Onderzoek en Ontwerpen kan worden aangeboden als profielkeuzevak in de profielen natuur en techniek en natuur en gezondheid, of desgewenst in het vrije deel van elk van de profielen. Het vak omvat een studielast van 360 uur in het havo en 440 uur in het vwo. De meesterproef, de afsluitende opdracht voor dit vak in het examenjaar, kan worden beschouwd als profielwerkstuk, en leidt dan tot een afzonderlijk cijfer op de cijferlijst voor het schoolexamen dat betrokken wordt in de uitslagregeling middels het zogeheten combinatiecijfer, zoals geregeld in artikel 49, lid 4 van het Eindexamenbesluit. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt kunnen de 80 studielasturen die voor het profielvak zijn gereserveerd dus bij het vak Onderzoek en Ontwerpen betrokken worden."


Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE