OBS Piet Mondriaan

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

Titel onderzoek: Digitale ondersteuningsmogelijkheden bij rijk reken-wiskundeonderwijs.

Twee deelprojecten:

 • Albert Plesman school, Rotterdam
 • OBS Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46 A, 1391XL ABCOUDE (hoofdaanvrager)

Het algemene vraagstuk

Het huidige reken-wiskunde wint aan kwaliteit als er efficiënt wordt omgesprongen met de tijd van de leerling en van de leerkracht. Daar is op dit moment, in de huidige schoolpraktijk, niet altijd sprake van. ICT levert krachtige nieuwe ontwikkelingen (onder andere software met leerlingregistratie en de inzet van een interactief schoolbord), maar hoe werken deze tools uit in de praktijk en levert dit inderdaad de gevraagde kwaliteitsverbetering? Is het mogelijk om te werken aan kwaliteitsverbetering als het gaat om:

 • de voorbereiding van de les;
 • het instructiemoment (de klassikale les);
 • het oefenen van leerlingen (onder andere aan de computer);
 • de feedback die de leerkracht krijgt over wat er geoefend is aan de computer, en de aansluiting met de rekenmethode.

De beide betrokken basisscholen zijn sterk geïnteresseerd in het opbouwen van kennis rondom deze onderwerpen (en natuurlijk nog belangrijker: consequenties nemen voor hun eigen onderwijs).

Deelonderzoek OBS Piet Mondriaan

Is het mogelijk om bij de methode Pluspunt (een rekenmethode) een groot deel van het inoefenen van vaardigheden middels de computer te laten verlopen, zonder overigens de 'rijke' (reflectieve, communicatieve) aspecten van goed reken-wiskundeonderwijs aan de kant te zetten (dus goede klassikale introductie, goede nabespreking etcetera)? Is het daarbij mogelijk om de gebruikte rekensoftware zodanig in te richten (qua registratie) dat de leerkracht eenvoudig zicht kan houden op de vorderingen en mogelijkheden heeft om te differentieren?

OBS Piet Mondriaan participeert in dit onderzoek met de volgende randvoorwaarden:

 • 20 laptops in een wireless netwerk, met alle benodigde software.
 • Het gaat om groep 5. Ze hebben twee groepen 5 (die voor rekenen gedifferentieerd worden naar niveau, een 'zwakke' en een 'sterke' groep).
 • Praktische omstandigheid: ze hebben genoeg laptops voor de helft van de leerlingen van de twee groepen 5. Ze kiezen om de laptops in te zetten voor de 'zwakke' groep (een te verdedigen keuze).
 • Zowel het schoolhoofd als de juf van groep 5 krijgen substantieel tijd om bij het onderzoek te participeren (het schoolhoofd zal de meer technisch/organisatorische zaken voor z'n rekening nemen).

Onderzoeksopzet

 • december 2006: afstemming met de uitgever (Malmberg): de laatste software onderdelen worden op de laptops geïnstalleerd.
 • januari 2007: training van het betrokken personeel door iemand van de uitgever (16 januari is de datum voor deze workshop); test van alle kinderen (door middel van de LVS-rekentest van het Cito, in de week van 15 januari 2007 wordt Cito Rekenen groep 4 t/m 7 gehouden, M3 t/m M7).
 • februari-mei/juni 2007: de oefenmomenten die in de rekenmethode worden voorgeschreven, worden vanaf februari zoveel mogelijk via de computer uitgevoerd in de 'zwakke' groep. De didactiek blijft overigens verder hetzelfde (de rekenles start klassikaal met instructie etcetara, alleen het oefenen zal op de computer gebeuren).
 • mei 2007: opnieuw een LVS-toets (in de week van 7 mei wordt E3 t/m E7 gehouden).

Er is een mogelijk vervolg van het onderzoek na de zomer van 2007.

Feitelijke uitvoering

Ronald Jansen maakt de volgende verslagen (cumulatief, oftewel de laatste versie bevat alle vorige versies):

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE