Nomenclatuur

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

Onder nomenclatuur of wetenschappelijke nomenclatuur wordt verstaan het op systematische wijze benoemen van allerlei zaken. Zo worden eenduidige namen gegeven aan planten, dieren, chemische stoffen, etc. Dit is ondersteunend voor het opzetten van een goede taxonomie.

Wiskunde

Naar aanleiding van de veranderingen in de Tweede Fase is door het bestuur van de NVvW een nomenclatuurcommissie ingesteld.

In oktober 1999 is een eindrapport opgesteld. Het rapport is aangeboden aan de CEVO, de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven, en de aanbevelingen zijn overgenomen.

Voor actuele informatie zie NVvW

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE