Nieuwe Natuurkunde

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Op 16 februari 2005 heeft minister Van der Hoeven de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs HAVO/VWO geïnstalleerd. Die commissie heeft als opdracht, een nieuw examenprogramma voor natuurkunde in havo en vwo te ontwerpen. Volgens plan zal het voorstel voor het examenprogramma havo eind 2009 aan de minister aangeboden worden, voor vwo wordt het 2010.

Visie

Het is de wens een visie te geven op het onderwijs in de natuurwetenschappelijk vakken, in het bijzonder het vak natuurkunde, in het voortgezet onderwijs. Er is veel in het bestaande natuurkundeonderwijs dat het behouden en versterken waard is, maar er is ook een groeiend besef dat de inhoud en de vorm van het schoolvak natuurkunde op een andere leest geschoeid moeten worden om de interesse te wekken bij meer leerlingen, en een kritisch begrip te ontwikkelen voor het belang van natuurkunde in de moderne maatschappij. Ook voor de andere bètavakken is de behoefte aan vernieuwing geconstateerd, waarbij benadrukt wordt dat onderlinge afstemming meer dan ooit een noodzaak is, om vakinhoudelijke en maatschappelijke redenen. De ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs, in onderzoek, in technologie en innovaties van het natuurkundeonderwijs in andere landen wijzen de weg voor deze vernieuwing.

Het nieuwe schoolvak natuurkunde zal, samen met de andere natuurwetenschappelijke vakken en wiskunde, aan leerlingen in de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid van de Tweede Fase van havo en vwo een beeld moeten geven van:

  • de basisprincipes en begrippen van het natuurwetenschappelijk denken en de natuurwetenschappelijke methode (natuurkunde als vak en als onderdeel van de cultuur);
  • de opleidingen en beroepen waartoe de N-profielen toegang geven door kennismaking met werkwijze en carrières van natuurwetenschappers en technici in onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven (natuurkunde als voorbereiding op vervolgstudies);
  • de functie van natuurwetenschap en techniek in de hedendaagse maatschappij en de wisselwerking tussen onderzoek en toepassing (natuurkunde als bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling).

Verwijzingen

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE