NLT

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern * NLT (english)

Inhoud

Algemeen

  • Schoolvak: Natuur, Leven en Technologie
  • Inhoudelijke verbreding en verdieping voor leerlingen, voor een betere voorbereiding op (bèta)-vervolgstudies

Achtergrond

Per 1 augustus 2007 vindt een herinrichting van de tweede fase van het voortgezet onderwijs plaats. Deze herinrichting is gericht op het scheppen van zoveel mogelijk ruimte voor eigen keuzes binnen de bestaande opzet van de tweede fase havo/vwo en op het tegengaan van versnippering en overladenheid van het onderwijsprogramma. Deze herinrichting is gepaard gegaan met de instelling van twee Profielcommissies bestaande uit experts uit onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. In juni 2005 hebben de profielcommissies een Kortetermijn advies uitgebracht aan de minister, waarin zij onder andere de invoering van een nieuw geïntegreerd bètavak adviseerden.

Modules worden ontwikkeld op grond van door de stuurgroep vastgestelde criteria. Ontwikkeling vindt plaats in ontwikkelnetwerken, testscholen testen de modules uit. Modules die aan de kwaliteitscriteria voldoen worden door de stuurgroep gecertificeerd en gratis ter beschikking gesteld aan invoerscholen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE