Model (Algemeen)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • In het reken-wiskundeonderwijs wordt het begrip model gebruikt voor een afspiegeling van de werkelijkheid.
  • Het zijn plaatjes of schematische voorstellingen met een algemeen karakter die op meerdere situaties toepasbaar zijn.


Achtergrond

In zo’n model van de werkelijkheid kun je situaties nabootsen om de werkelijkheid te onderzoeken. Het model vormt dan een brug tussen de situatie of de context en het rekenwerk in de vorm van kale sommen. Zo kun je bijvoorbeeld bij het uitrekenen van de keersom 9 x 5 = denken aan een rechthoek met zijden van 9 en 5.

Afbeelding:Image001.jpg

Als de context (= een situatiebeschrijving) een bezoek aan een pizzeria inhoudt waar gasten aan tafeltjes zitten, dan representeert het hierboven geplaatste schema deze situatie zonder gebruik te maken van lange verhalen.

In dit schema zie je duidelijk vier verschillende tafelschikkingen in een pizzeria. Dit schema wordt het tafeltjesmodel genoemd. Dit schema zou de start van een rekenles kunnen vormen, het heeft dan de functie van een praatplaat. De context wordt dan door de kinderen zelf ingevuld en verwoord.

Mogelijke vragen kunnen zijn: aan welke tafel krijg je het meest, aan welke twee tafels krijg je evenveel? In een volgende stap tekenen de kinderen een rondje met een getal en daaronder het aantal personen aan de tafel. Dit noemen we dan een abstracte notatie:

Afbeelding: Image003.jpg

Modellen voor de basisbewerkingen

In Goffree (1994, p. 187 e.v.) worden modellen gepresenteerd voor:

optellen
aftrekken
vermenigvuldigen
delen

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE