Minor rekenen

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

(Doorverwezen vanaf Minor Rekenen)
Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

Ontwikkelen en beschikbaar maken van een effectieve en vernieuwende minor rekenen voor PO-VO-MBO door middel van het uitbreiden en actualiseren van de eerder ontwikkelde Minor rekenen-wiskunde 10-14.

Onderdelen (bouwstenen)

Vakdidactiek Rekenen

Oriëntatie rekendidactiek, en verder didactiek van: referentiekader, (verdieping van) meten met kommagetallen, metriekstelsel, breuken, (verdieping van) verhoudingen, (verdieping van) procenten, meetkunde, (verdieping van) domein getallen, verbanden, zwakke en sterke rekenaars, ICT, voorbeeldtoetsen.

Rekenen in beroepscontexten

Rekenen in de 4 sectoren, rekenen binnen de praktijk van het beroep, rekenmateriaal; ontwerpen binnen beroepscontext, interviews met vakdocenten over rekenen

State of the Art

In dit onderdeel proberen we ontwikkelingen die nu plaatsvinden bij te houden in de vorm van artikelen, lezingen, videomaterialen. Deskundigheid die in den land aanwezig is proberen we aanwezig te stellen hetzij inlevende lijve hetzij in de vorm van video, skype, geschreven vorm. Opbrengt in vorm van portfolio-opdracht

Opbrengstgericht werken

In het PO is opbrengst gericht werken de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan, in de minor en nascholing proberen we dit over te brengen in VO en (V)MBO. We richten ons op een zorgvuldige systematische planning, evaluatie toetsing om de opbrengst van het leren van alle leerlingen zo groot mogelijk te maken.

Stage

Een verzameling praktijkopdrachten. Opdrachten kunnen aangepast worden aan de hand van de precieze praktijkomgeving. De opzet en uitvoering van de praktijkopdrachten worden regelmatig groepsgewijs besproken en geëvalueerd.

Innovatieve rekenlessen

In dit vak gaan we vooral "buiten het boek". Aandacht voor blended learning, o.a. taalgericht vakonderwijs en gebruik van ict.

Praktijkonderzoek

Doel van dit onderdeel is dat docenten leren veranderingen in hun lessen zorgvuldig voor te bereiden aan de hand van relevante onderzoeksgegevens, leren wetenschappelijke literatuur te lezen, systematisch veranderingen voor te bereiden en te evalueren. Aan de orde komen kwantitatieve en kwalitatieve gegevensverwerking, voorbeelden van innovatieve rekenmaterialen en rekenlessen, het schrijven van een onderzoeksplan, het zelfstandig opzetten uitvoeren en verslagdoen van een rekenonderzoek in de eigen praktijk.

Andere elementen:

Projectgroep

 • ELWIeR
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
 • iPabo Amsterdam
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Klankbordgroep

Geschiedenis

Vanaf 2008 is er extra aandacht voor rekenen in de lerarenopleiding. Zo ook voor landelijke afstemming w.b. een minor rekenen.

 • Looptijd periode 3: november 2013 - september 2014 (aanvullingen, vooral op het gebied van mbo)
 • Looptijd periode 2: augustus 2010 - augustus 2012 (doorontwikkeling, implementatie en flankerend onderzoek)
 • Looptijd periode 1: ontwikkeling van de minor loopt van november 2008 tot augustus 2009 -> Minor rekenen-wiskunde 10-14

Verwijzingen


Versies van dit document

 • 20140205, update n.a.v. bijeenkomst kernteam minor rekenen
 • 20131125, update n.a.v. de ELWIeR conferentie 2013.
 • 20080904, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE