Metriek stelsel

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Historische lengtematen als duim of el zijn ieder voor zich handig bruikbaar (met een duim kun je gemakkelijk de lengte van een spijker meten, met een el kun je snel een lap stof afmeten), maar ze zijn minder goed bruikbaar om mee te rekenen. Bovendien gebruikte ieder land, provincie of stad zijn eigen maten zodat het niet gemakkelijk was op eenvoudige manier handel te drijven tussen mensen uit verschillende gebieden. Het metriek stelsel is een stelsel van lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten dat zo ontworpen is dat er op een handige manier tussen de erin voorkomende grootheden en maten kan worden gerekend. Bovendien gebruiken de meeste landen de maten uit het metriek stelsel als standaardmaten zodat er op dit punt goed en eenduidig gecommuniceerd kan worden.

Achtergrond

Het metriek stelsel is goed georganiseerd:

  • Er wordt gebruik gemaakt van de structuur van het tientallig stelsel. Zo kunnen dankzij het consequent gebruiken van een factor tien voor elke volgende maat alle lengtematen probleemloos worden omgerekend. Vermenigvuldigen met of delen door tien is immers heel eenvoudig in het tientallig stelsel.
  • Er worden zoveel mogelijk dezelfde voorvoegsels gebruikt om grotere en kleinere maten aan de eenheidsmaat te verbinden. Door voorvoegsels als kilo, hecto, deca, deci, centi en milli heb je aan één eenheidsmaat (bijvoorbeeld de meter) voldoende om voor allerlei situaties passende lengtematen te construeren.
  • Lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten zijn op een handige manier aan elkaar gekoppeld. De eenheidsmaat voor inhoud (de kubieke meter) en de eenheidsmaat voor oppervlakte (de vierkante meter) zijn gekoppeld aan de eenheidsmaat voor lengte (de meter).

Bovenstaande wordt goed duidelijk door een vergelijking te maken met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk dat nog niet consequent gebruik maakt van het metriek stelsel. Zo is 1 yard gelijk aan 3 feet. En 1 foot gelijk aan 12 inches. Inhoudsmaten zijn hier bijvoorbeeld niet van afgeleid: een pint is de standaardmaat om de inhoud van een glas bier te beschrijven en heeft geen enkele relatie met lengte- of oppervlaktematen.

Kennisbasis pabo

Relaties binnen het metriek stelsel zijn gebaseerd op betekenissen van voorvoegsels en op de maat waarmee gemeten wordt. Het voorvoegsel ‘hecto’ staat voor ‘100’ en daarom gaat het bij een hectometer om 100 meter en bij een hectogram om 100 gram. Deze voorvoegsels maken het ook mogelijk nieuwe, minder gangbare maten te construeren, zoals de decaseconde (10 seconde) of k€ (kilo-euro, oftewel 1000 euro). Ook de omtrek-, oppervlakte- en in-houdsformules horen tot relaties binnen het metriek stelsel. De onderliggende structuur van zulke formules is die van handig en verkort tellen. Zo kan de oppervlakteformule ‘lengte x breedte’ gezien worden als het handig tellen van hokjes van de standaardmaat (bijvoorbeeld cm2) in termen van zoveel rijen van zoveel hokjes (Voetstuk van de pabo, p. 88)

Spelletjes

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE