Meten (brugproject)

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken
KNOW Rekenen po en s(b)o Rekenen vo
Getallen Verhoudingen, Procenten, Breuken en Kommagetallen V P B K Meten Meetkunde Verbanden
Vakgebied rekenen
Domein Meten
Doelgroep PO - VO - MBO - SO
Organisatie ELWIeR Auteur Team Kennisbasis Jaartal 2012 Last modified 20120201
start know

Inleiding
Het gebruik van rekenen-wiskunde in het dagelijkse leven komt nadrukkelijk naar voren bij het meten. Vrijwel alle getallen waar we in de realiteit mee te maken hebben, zijn meetgetallen. Daaraan ontleent het meten zijn betekenis.

Leeswijzer

  • Wat weten we? eerste 100 karakters van paragraaf 'wat weten we'
  • Voor de praktijk betekent dat eerste 100 karakters van paragraaf 'Voor de praktijk betekent dat'
  • Handreikingen eerste 100 karakters van paragraaf 'Handreikingen'

Wat weten we?
Bij het meten gaat het in alle gevallen om het afpassen van een standaardmaat of van een natuurlijke maat (Robinson, 2007). Bij het meten van lengte betekent dit bijvoorbeeld dat de centimeter als maat wordt gekozen en dat het meten in centimeters inhoudt dat deze gekozen maat langs een zekere lengte wordt afgepast (door de centimeter netjes aaneen te sluiten) en dat het meetresultaat gegeven wordt door het aantal keren dat dit is gedaan (Stephen & Clements, 2003). Dat is ook zo in situaties waarin de maateenheid niet daadwerkelijk zichtbaar is in de meet-handeling of het aflezen van het meetresultaat (Gravemeijer e.a., 2007). Zo is het bepalen van de snelheid van een auto is het resultaat van afpassen. De snelheidsmeter gaat feitelijk voortdurend na hoe vaak een standaardafstand (kilometer) kan worden afgepast in een tijds-eenheid (uur), op grond van een (kleinere) afgelegde afstand gedurende een (kortere) tijdsspanne. Voor het huidige metriek stelsel in gebruik kwam, had iedere stad of streek zijn eigen maat-systeem (zie bijvoorbeeld Van Maanen, 2002; Markusse, 2008). Standaardisering zorgt ervoor dat in vrijwel alle landen ter wereld met maten uit het metrieke stelsel gewerkt wordt. Standaardisering speelt daarmee een belangrijke rol bij internationaal verkeer en uitwisseling.

Bij het meten gaat het zowel om toepasbaarheid als om de onderliggende wiskundige structuur (Freudenthal, 1983). Het metriek stelsel is een systeem dat in de loop der jaren is ontwikkeld en in de meeste West-Europese landen in de loop van de 19e eeuw is ingevoerd (Van der Waerden, 1961; Van Maanen, 2002; Robinson, 2007). Het metriek stelsel sluit nauw aan bij het tientallig getalsysteem. De startbekwame leerkracht doorziet deze systematiek en kan deze verklaren, ook vanuit historisch perspectief.


Verwijzingen

Studie naar de wiskundige concepten en hoe deze door (jonge) kinderen worden ontdekt, gebruikt en eigen gemaakt
Dit boek beschrijft de leerstofonderdelen meten en meetkunde voor de bovenbouw van de basisschool. De leerstofkeuzes worden beargumenteerd vanuit de rol die meet- en meetkundekennis in het dagelijkse leven speelt. Ook wordt rekening gehouden met wat leerlingen in het voortgezet onderwijs aan kennis nodig hebben. Dit boek biedt leerkrachten in het basisonderwijs, studenten en docenten aan de lerarenopleiding basisonderwijs, onderwijsbegeleiders en onderzoekers een houvast bij het reken- en wiskundeonderwijs in de leerstofgebieden meten en meetkunde.
Iemand die gecijferd is stelt zich voortdurend rekenvragen. Annette Markusse sloeg aan het rekenen bij een fragment uit het boek Dikke Idde. Dikke Idde is een mooie jeugdroman, geschreven door Henri van Daele. Over de geschiedenis van de meter
Een boek over meten, in drie delen. 1. Betekenis van meten. 2. Meten van natuurverschijnselen. 3. Meten gerelateerd aan het menselijk lichaam
Resultaten van de NAEP laten zien dat er juist bij lengte- en oppervlakte enkele hardnekkige begripsproblemen voorkomen bij kinderen op de basisschool
  • Van der Waerden, B. L. (1961). refworks.jpg Science awakening. New York: Oxford University Press.
Egyptische, Babylonische en Griekse wiskunde
Voor Nederland vrij bewerkte (en duidelijk van aanvullingen voorzien die op de Nederlandse situatie slaan) versie van een Amerikaans boekje waarin de logica en de systematiek van een cijfercode en/of numerieke ordening van uiteenlopende fenomenen als hartslag, diafragma, kledingmaat, aardbeving, paspoortnummer wordt toegelicht en uitgelegd.

Voor de praktijk betekent dat:
Meten doen we dagelijks, al is het vaak onbewust. We verrichten meetactiviteiten bij het om-gaan met een weegschaal met geheugen, de instellingen van vrieskist, oven en magnetron, het zetten van koffie, het instellen van een tijdschakelaar of de DVD-recorder en het maken van een back-up van de computer. Verder zijn we met geld en met tijd doorlopend bezig met meetgetallen en de onderlinge relaties daartussen. Meetgetallen vindt men daarnaast veel in de media. Meten komt bijvoorbeeld naar voren bij berichten over financiën, over (voorgestelde veranderingen in de) infrastructuur, bij beschrijvingen en grafische weergaven van ontwikkelingen in de tijd en bij verslaggeving van sportevenementen.

Handreikingen
Het gebruik van rekenen-wiskunde in het dagelijkse leven komt nadrukkelijk naar voren bij het meten. Vrijwel alle getallen waar we in de realiteit mee te maken hebben, zijn meetgetal-len. Daaraan ontleent het meten zijn betekenis. Dit komt bijvoorbeeld naar voren als we op de verpakking van het hiernaast afgebeelde pak rijst kijken. De meetgetallen geven gewicht, tijd, datum, inhoud, vermogen en voedingswaarde aan. Van de gebruiker wordt verwacht dat deze de getallen vertaalt naar de eigen situatie.

In gesprek

Verwijzingen

Gerelateerde dossiers

Gerelateerde video's

Bijlagen


Links


stop know

Verwijzingen

Persoonlijke instellingen
GOOGLE