Met sprongen vooruit

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

  • Nascholingsmaterialen en cursussen basisonderwijs

Achtergrond

  • website 2009

Met Sprongen Vooruit is een nascholing in het productieve rekenoefenprogramma voor groep 1&2, 3&4 en 5&6 van het basis- en speciaal (basis)onderwijs. Dit succesvolle rekenprogramma past bij elke rekenmethode, is wetenschappelijk bewezen en geeft direct resultaat (Menne, 2001). Leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers kunnen zich in Met Sprongen Vooruit laten nascholen. De nascholing geeft in- en overzicht in de rekenleerlijnen, verdiept de kennis, inzichten en vaardigheden in de didactiek van het rekenen tot 13.000 en zorgt dat u effectieve, efficiënte rekenlessen kunt geven. Kenmerkend zijn de bijbehorende rekenspellen, het attractieve materiaal (zoals de Verliefde harten), het productieve oefenen, het rekenen met het lijf en de 5-minutenspelletjes voor kleuters.

Nascholing

Menne Instituut biedt nascholingscursussen Met Sprongen Vooruit voor groep 1&2, groep 3&4 en groep 5&6 door heel Nederland. Tijdens de cursussen leert u te spelen met de rekenleerlijnen en krijgt u beter inzicht in alle tussenliggende stappen. Zo bent u vanzelf meer bekwaam om goede rekenlessen te geven. Deze interactieve lessen worden door de kinderen als spelen ervaren terwijl zij onafgebroken aan het rekenen zijn. Uw enthousiasme slaat over op de leerlingen en u zult zien dat zij plezier in rekenen krijgen; zij gaan met sprongen vooruit! De cursus is praktisch van aard waarbij u een palet aan oefeningen en spellen krijgt uitgelegd. Het rekenprogramma kent echter ook een theoretische achtergrond, welke onder meer in artikelen aan u wordt voorgelegd. Tijdens de cursus krijgt u een cursusmap en een rekenspellenboek met ruim honderd oefeningen en spelletjes die geplaatst worden in de rekenleerlijn.

Groep 1&2

U krijgt in- en overzicht op de rekenleerlijnen voor kleuters en ruim honderd 5-minutenspelletjes aangereikt die de drie domeinen van de kleuterwiskunde dekken. Deze drie domeinen zijn tellen-en-rekenen, meetkunde en meten en komen afzonderlijk en in relatie tot elkaar aan de orde. Bij tellen-en-rekenen horen activiteiten die tot doel hebben dat kinderen de telrij kunnen opzeggen, kunnen werken met telbare hoeveelheden, erbij en eraf kunnen nemen van 1 of 2, splitsingen tot 6 kunnen maken en getalsymbolen kunnen herkennen en deze ordenen en koppelen aan hoeveelheden. Meten heeft betrekking op ordenen, vergelijken en afpassen van lengte, inhoud, gewicht en oppervlakte. Ook tijd is een grootheid die tot meten behoort. Bij meetkunde staan activiteiten centraal die oriënteren, construeren en/of opereren met vormen en figuren tot doel hebben. De vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt door het spelen van 5-minutenspelletjes, formuleren van interventies, opdrachten ten aanzien van thematisch werken en invoeren van rekenroutines. U leert uw leerlingen spelenderwijs alle benodigde kennis die zij nodig hebben om in groep 3 een vliegende start te kunnen maken.

Groep 3&4

U krijgt in- en overzicht op de leerlijnen voor het rekenen tot en met 100 en oefent in het geven van goede interactieve, klassikale rekenlessen. U krijgt ruim 150 oefeningen en spelletjes aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de tien oefenonderdelen. Met de tien oefenonderdelen leert u de leerlingen de basale vaardigheden: tellen, ordenen & lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10, splitsingen en sprong van 10 en de vervolg vaardigheden: eigen producties, opereren op de lege getallenlijn, bijna-verdwijnsommen en rekenen op formeel niveau. Ook wordt aangegeven waarin deze didactiek verschilt met uw reken-wiskundemethode. Bij het rekenprogramma horen speciaal voor dit rekenprogramma ontwikkelde rekenspellen. Deze rekenspellen lenen zich voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. U leert deze rekenspellen adequaat in te zetten. U weet hoe u variatie en verdieping kunt aanbrengen zodat ze lange tijd de leerstof van dienst zijn. Vervolgcursus groep 3&4 In deze cursus verdiept u uw kennis, inzichten en vaardigheden in de didactiek van het rekenen tot en met 100. U maakt een didactsche kaart voor het rekenen tot 20, beantwoordt veelgestelde vragen over het rekenen tot en met 100, leert hoe u interactieve, klassikale oefenlessen in vermenigvuldigen en delen kunt geven en bekwaamt u in het begrijpelijk maken van contextopgaven. We kijken naar video-opnamen van leerkrachten in groep 3&4 die de cursus hebben gevolgd, spelen een spellenpracticum en vergelijken Met Sprongen Vooruit met de nieuwste reken-wiskundemethoden.

Groep 5&6

U krijgt in- en overzicht op de rekenleerlijnen voor het rekenen tot 10.000 en verder en hoe u goede interactieve, klassikale rekenlessen geeft. U krijgt ruim 100 oefeningen en spelletjes aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de acht oefenonderdelen. Deze acht oefenonderdelen betreffen: oefenen van de rekenbasis, hoofdrekenen, vermenigvuldingen, delen, schattend rekenen, kolomsgewijs rekenen en cijferend rekenen. Op het eind van de cursus beschikt u niet alleen over tal van oefenactiviteiten die u zoals bedoeld kunt inzetten. Bij het rekenprogramma horen oefenmaterialen en rekenspellen. Deze rekenspellen lenen zich voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. U leert deze rekenspellen adequaat in te zetten. U weet hoe u variatie en verdieping kunt aanbrengen zodat ze lange tijd de leerstof van dienst zijn. Ondersteunende lesmaterialen De rekenmaterialen en rekenspellen lenen zich voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. Voor de groepen 1&2 zijn er twee kisten. Eentje met rekenkaarten, en de andere met rekenmaterialen en 5-minutenspelletjes. Voor groep 3&4 is er een basiskist met rekenmaterialen voor de oefenlessen alsook een spellenkist voor groep 3 en een spellenkist voor groep 4. Ook voor groep 5&6 is er een basiskist met rekenmaterialen en een spellenkist voor groep 5&6. De rekenmaterialen zijn uitnodigend en kunnen tegen een stootje. De spelregels zijn eenvoudig te begrijpen zodat de leerlingen er zonder veel uitleg mee aan de slag kunnen gaan. Winnen is gerelateerd aan slim spelen, zodat gebruik van strategie loont. Verder ervaren ze de spellen als spelen terwijl ze heel veel oefenen.

Ondersteunende lesmaterialen

De rekenmaterialen en rekenspellen lenen zich voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. Voor de groepen 1&2 zijn er twee kisten. Eentje met rekenkaarten, en de andere met rekenmaterialen en 5-minutenspelletjes. Voor groep 3&4 is er een basiskist met rekenmaterialen voor de oefenlessen alsook een spellenkist voor groep 3 en een spellenkist voor groep 4. Ook voor groep 5&6 is er een basiskist met rekenmaterialen en een spellenkist voor groep 5&6. De rekenmaterialen zijn uitnodigend en kunnen tegen een stootje. De spelregels zijn eenvoudig te begrijpen zodat de leerlingen er zonder veel uitleg mee aan de slag kunnen gaan. Winnen is gerelateerd aan slim spelen, zodat gebruik van strategie loont. Verder ervaren ze de spellen als spelen terwijl ze heel veel oefenen.

Workshops

Groep 1&2

In deze workshop maakt u kennis met een aantal 5-minutenspelletjes uit de cursus. U ervaart hoe u door het spelen van 5-minuten spelletjes de gehele leerstof voor het rekenen in groep 1 en 2 op een aantrekkelijke wijze aan de orde kunt stellen. De spelletjes zijn een operationalisering van de rekendoelen voor groep 1 en 2 en passen daardoor in de leerlijn. Door het spelen van de spelletjes en het opvolgen van de didactische aanwijzingen daarbij werkt u niet alleen aan de rekenontwikkeling van kinderen maar ook aan uw eigen professionalisering.

Groep 3&4

In deze workshop gaan we na welke fundamentele vaardigheden ten grondslag liggen aan het leren rekenen tot 100 en hoe deze vaardigheden zo optimaal mogelijk kunnen worden geleerd. We spelen spellen als 'Tikkie, jij bent 'm', 'Gok een hok', 'Waar spring ik naartoe?' en 'Waku-Waku zegt '10. Na deze workshop beschikt u over de spelregels van een aantal productieve oefeningen die u direct de volgende dag in kunt zetten, zowel in een één-op-één-relatie als in sterk heterogene groepen.

Groep 5&6

In deze workshop maakt u kennis met een aantal elkaar opvolgende productieve oefeningen uit deze cursus die het oefenen in groep 5 en 6 interessant houden voor de kinderen én de leerstof. We spelen oefeningen als 'De tafel van 100', 'Een voorstelling van 1000' en 'Tafelbreak'. U verneemt welke uitleg hierbij volstaat en waaraan feedback bij een fout moet voldoen. Deze handreikingen kunt u vanaf morgen inzetten in uw eigen groep.

Groep 1 t/m 6

Tijdens deze workshop laten we van elke cursus een stukje van de leerlijn en de daarbij behorende oefeningen zien. U maakt kennis met de 5-minutenspelletjes voor groep 1&2 die tezamen de leerlijn tellen-en-rekenen dekken. En we gaan na welke criteria er gelden voor goede 5-minutenspelletjes. Ten aanzien van de rekenleerstof in groep 3&4 zoemen we in op het oefenonderdeel Springen naar getallen. Op vragen als 'Wat doe je bij een fout?' en 'Waar past Springen naar getallen op weg naar het rekenen tot en met 100?’ geven we een antwoord. Ten slotte besteden we aandacht aan de leerlijn in groep 5&6 voor wat betreft het vermenigvuldigen en delen. Aan de hand van de fasen voor vermenigvuldigen en delen worden oefeningen getoond en spelen we er zelf ook eentje. Na deze middag beschikt u over de nodige achtergrond informatie en de spelregels van een aantal effectieve en efficiënte oefeningen die u direct de volgende dag kunt (laten) inzetten, zowel in een één-op-één-relatie als in sterk heterogene groepen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE