Max Goote Kenniscentrum BVE

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Algemeen

De werkwijze van Max Goote Kenniscentrum (MGK) is erop gericht de al aanwezige kennis op het terrein van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie te identificeren en te analyseren, de bestaande deskundigheid te activeren en waar nodig onderzoek en de vorming van nieuwe kennis te stimuleren. Hierbij wordt nadrukkelijk een internationale oriëntatie gehanteerd. Veel relevante kennis is in het buitenland aanwezig, en veel Nederlandse resultaten kunnen alleen op hun betekenis beoordeeld worden door ze in een internationale context te plaatsen.

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE