Matching raamwerk mbo t.o.v. referentieniveaus Meijerink

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

Inhoud

Algemeen

  • Initiatief vanuit OCW tot afstemming/matching. De afstemming wordt inhoudelijk uitgevoerd door het Freudenthal instituut
  • Er zijn twee documenten:
  • Deze twee documenten zijn in december 2008 middels een contrastieve analyse (FI, Cinop) vergeleken en gekoppeld.

Publieksversie van de contrastieve analyse

  • Doel: beschrijving wat de overeenkomsten en verschillen tussen het raamwerk rekenen/wiskunde mbo en de vastgestelde referentieniveaus.
  • Doelgroep:rekendocenten, vakdocenten, managers en beleidsmedewerkers van mbo-instellingen.
  • Oplevering: 31 oktober 2009

Vragen

Vragen over deze zaken kunt u stellen aan de vraagbaak rekenen/wiskunde

Verwijzingen

Versies van dit document

  • 20091010, aankondiging document 'koppeling tussen de referentieniveaus rekenen en het raamwerk rekenen-wiskunde mbo'
  • 20081207, de eindrapportage (opgesteld door cinop/fi) wordt in december aangeboden aan OCW
  • 20080717, wikiteam
Persoonlijke instellingen
GOOGLE