Masterplan Dyscalculie

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

Achtergrond

In opdracht van het ministerie van OCW ontwikkelt de KPC Groep in samenwerking met de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo het Masterplan Dyscalculie (hier bedoeld als ERWD).

Het doel van het Masterplan Dyscalculie is scholen en onderwijsinstellingen (po, vo, (v)so en mbo) handreikingen te bieden zodat zij bij leerlingen en studenten ernstige rekenproblemen en dyscalculie kunnen signaleren, diagnosticeren en hen indien nodig kunnen doorverwijzen. Daarnaast heeft het Masterplan tot doel scholen handreikingen te bieden zodat zij leerlingen en studenten met dyscalculie op een geïntegreerde manier zó kunnen ondersteunen, dat zij in staat zijn om onderwijs op hun eigen niveau te volgen.

Bij de ontwikkeling van het Masterplan zijn de protocollen ERWD (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie) leidend.

Conferenties 2013

Over dyscalculie en ernstige rekenproblemen worden in december voor de onderwijssectoren po/so, vo/vso/pro en mbo op drie verschillende dagen conferenties georganiseerd

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE