Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* Responsible_Research_and_Innovation (english) * intern

Inhoud

Algemeen

  • Maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI)
  • Term ontstaan rond 2010-2013
  • Engels: Responsible Research and Innovation
  • Vroegtijdig aandacht besteden aan ethische en maatschappelijke vragen zorgt voor groter maatschappelijk draagvlak en voorkomt dat innovaties onnodig stranden

Achtergrond

brochure NWO (2014). Kern van de MVI-aanpak:

  • valorisatie: stakeholders worden via een valorisatiepanel nauw betrokken bij het onderzoek, zodat resultaten direct geïmplementeerd kunnen worden
  • interdisciplinair: bèta-, alfa- en gammaonderzoekers ontwikkelen in nauwe samenwerking maatschappelijk verantwoorde innovatietrajecten
  • proactief: ethische en maatschappelijke aspecten worden van meet af aan geïncorporeerd in het ontwerpproces. MVI-onderzoek leidt niet alleen tot een analyse van en inzicht in problemen, maar ook tot een concreet ontwerp perspectief
  • internationaal: het onderzoek is internationaal georiënteerd, met aandacht voor de mondiale context
  • maatschappelijke relevantie en kennisbenutting: onderzoeksvoorstellen worden getoetst op maatschappelijke relevantie en toepasbaarheid van de resultaten

Europese projecten met deze aanpak:

Referenties


Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE