MBO rekendidactiek

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Inhoud

Algemeen

 • Werkgroep van ELWIeR, seizoen 2011-2012, in afstemming met Panama, SLW, Steunpunt taal en rekenen mbo, OCW.
 • Onderdeel van het werkpakket opleiding
 • Vragen van/voor de werkgroep:
  • Beschrijf MBO rekendidactiek
  • Wat hebben docenten (in opleiding) nodig om een goede rekendidactiek te hanteren?

Achtergrond

Concreet zal in 2011-2012 gewerkt worden aan een 'Bundel MBO rekendidactiek' die beschikbaar zal zijn voor alle lerarenopleidingen. Deze bundel zal zowel digitaal als schriftelijk beschikbaar komen.

Onderwerpen

Dit is een eerste inventarisatie

 • Overzicht van de rekeninhouden (gebruikmakend van de Kennisbasis (zowel pabo als tweedegraads, en natuurlijk inclusief de vakdidactische kennisbasis) en van de Referentieniveaus rekenen), in principe dus een sub-indeling:
 • Wegwijs in de rekendidactiek: onder andere (IJsberg-metafoor, en voor diverse oplossingsstrategieën). Wellicht bij deze didactiek ook de indeling van de Kennisbasis pabo hanteren, of in ieder geval gebruik van maken)
 • Klasmanagement en niveauverschillen in het mbo (differentiatie)
 • Speelse oefenvormen en basaal oefenen (tafels): hoe doe je dat met de mbo-doelgroep
 • Zwakke leerling (o.a. ERWD, altijd 1 oplossingsmethode? of juist niet?)
 • Rekenen in de praktijk (praktijkvakken en burgerschap) en leren op de werkplek/BPV (ook internationale literatuur)
 • Opvattingen over rekenen ('rekenen om het rekenen', functioneel rekenen, gecijferdheid, horizontaal en verticaal mathematiseren)
 • Gebruik van de rekenmachine
 • Aandacht voor de bijzondere eigenschappen van digitaal toetsen ihb het digitale examen rekenen
 • Aandacht voor de bijzondere kenmerken van het mbo (o.a. de Drieslag Rekenen, speciale problematiek van BBL, e.d.)
 • Aandacht voor doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo-hbo), zie o.a. Rekenlijn
 • Raakvlakken/afstemming met wiskunde

NB: laten we gebruiken maken van video (o.a. Leraar24)

Werksessies en publicaties

De werkgroep zal voorstellen sturen voor presentaties/workshops tijdens:

Verder zal er wellicht tijdens de Panama Conferentie 2012 aandacht voor zijn. Oplevering van de digitale versie: mei/juni 2012 (tussentijds zullen digitale versies van onderdelen al beschikbaar komen). Definitieve oplevering in principe op de ELWIeR Conferentie van 2012.

 • verstandig om af te stemmen met Volgens Bartjens, dat ik oktober (en april) een special voor vo en mbo uitbrengt

Versies van dit document

 • 20110622, wikiteam, n.a.v. bijeenkomst 21-6-2011 (hogeschool van rotterdam, fontys, ruud de moor, hogeschool utrecht, ipabo, freudenthal instituut, steunpunt taal en rekenen mbo, kennisbank rekenen/wiskunde), ook zullen participeren: windesheim, hogeschool van arnhem en nijmegen. Ook in afstemming met Cinop.
Persoonlijke instellingen
GOOGLE