MBO 2010

Uit Wiki reken-wiskundeonderwijs

Ga naar: navigatie, zoeken

Home   All   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Categorieën               Vragen               Google-zoek               Pagina toevoegen       English       intern

* intern

Algemeen

Van de website:

"Op 1 augustus 2010 moeten we met een gerust hart kunnen overgaan tot de verplichte en brede invoering van het competentiegerichte middelbaar beroepsonderwijs.

Dat is de opgave en de kern van het bestuurlijk arrangement van 4 juni 2007 tussen overheid, MBO Raad (mede namens de AOC Raad), COLO en PAEPON. Met een gerust hart betekent met vertrouwen in de kwaliteit van nieuwe opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Vertrouwen, dat gestoeld is op de waardering van leerlingen, bedrijfsleven en hoger beroepsonderwijs. En vertrouwen in het vermogen van allen, die binnen en buiten de school direct betrokken zijn bij de uitvoering van het beroepsonderwijs. Het nieuwe bestuurlijk arrangement markeert de overgang naar een planmatige en resultaatgestuurde invoering van competentiegericht onderwijs. En dat nu is de opdracht waar de scholen voor staan, in nauwe interactie met hun omgeving."

Verwijzingen

Versies van dit document

Persoonlijke instellingen
GOOGLE